SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
2
0
8
9
  
Xem: 
Hộp kiểm ChọnKích thước Hình ảnh
Ban chấp hành khóa IV ra mắt trước Đại hội.jpg
Ban chấp hành khóa IV ra mắt trước Đại hội
3456 x 23041108 KB
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Đông Hải.jpg
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Đông Hải
5032 x 33044969 KB
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Hòa Bình.jpg
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Hòa Bình
1001 x 774146 KB
Chạy thử mô hình đoạt giải nhất.JPG
Chạy thử mô hình đoạt giải nhất
4032 x 30243085 KB
Dự lễ Tỗng kết Cuộc thi ở Hà Nội.JPG
Dự lễ Tỗng kết Cuộc thi ở Hà Nội
640 x 424125 KB
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
4032 x 30242121 KB
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội
4032 x 30242158 KB
Đại hội đại biểu.JPG
Đại hội đại biểu
4032 x 30242795 KB
Đại hội đại biểu1.JPG
Đại hội đại biểu1
3456 x 23043057 KB
Đại hội đại biểu2.JPG
Đại hội đại biểu2
4032 x 30242419 KB
Đại hội đại biểu3.JPG
Đại hội đại biểu3
3456 x 23043590 KB
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội LHH khóa IV (2018-2023).jpg
Đoàn Chủ tịch tại Đại hội LHH khóa IV (2018-2023)
960 x 539164 KB
Đồng chí Lâm Thành Đắc phát biểu tại Đại hội.jpg
Đồng chí Lâm Thành Đắc phát biểu tại Đại hội
3456 x 23041060 KB
Đồng chí Lâm Thành Đắc trao Bằng khen LHHVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.jpg
Đồng chí Lâm Thành Đắc trao Bằng khen LHHVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017
3456 x 23041082 KB
Đồng chí Lê Hữu Ân Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông.JPG
Đồng chí Lê Hữu Ân Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông
4032 x 30244307 KB
Đồng chí Nguyễn Xuân Khoa phát biểu tại Đại hội.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Khoa phát biểu tại Đại hội
4032 x 30242139 KB
Đồng chí Phạm Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.jpg
Đồng chí Phạm Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
2919 x 23021096 KB
Đồng chí Phạm Văn Tân trao Bằng khen LHHHVN cho các tập thể đạt thành tích cao 2017.jpg
Đồng chí Phạm Văn Tân trao Bằng khen LHHHVN cho các tập thể đạt thành tích cao 2017
3456 x 23041125 KB
Đồng chí Phan Duy Tuyên phát biểu tại Đại hội.jpg
Đồng chí Phan Duy Tuyên phát biểu tại Đại hội
2719 x 2298966 KB
Đồng chí Phan Duy Tuyên.JPG
Đồng chí Phan Duy Tuyên
2791 x 22751262 KB
Hội đồng phản biện.jpg
Hội đồng phản biện
868 x 488154 KB
Hội đồng phản biện1.jpg
Hội đồng phản biện1
868 x 488119 KB
Hội đồng phản biện2.jpg
Hội đồng phản biện2
828 x 466145 KB
Hội đồng phản biện3.jpg
Hội đồng phản biện3
791 x 545363 KB
Hội đồng phản biện4.jpg
Hội đồng phản biện4
845 x 634176 KB
Hội nghị Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật các tỉnh.jpg
Hội nghị Giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật các tỉnh
640 x 552329 KB
Hội nghi Tập huấn hướng dẫn đăng ký và khai thác sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật.jpg
Hội nghi Tập huấn hướng dẫn đăng ký và khai thác sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật
912 x 630136 KB
Hội nghi tập huấn.jpg
Hội nghi tập huấn
731 x 619281 KB
Hội nghi tập huấn1.jpg
Hội nghi tập huấn1
783 x 522108 KB
Hội nghi Tổng kết hoạt động 1.JPG
Hội nghi Tổng kết hoạt động 1
3456 x 23043753 KB
Hội nghị tổng kết.JPG
Hội nghị tổng kết
3456 x 23043281 KB
Hội nghị tổng kết1.JPG
Hội nghị tổng kết1
3456 x 23042928 KB
Hội nghị tổng kết10.JPG
Hội nghị tổng kết10
3456 x 23043309 KB
Hội nghị tổng kết2.JPG
Hội nghị tổng kết2
3456 x 23043277 KB
Hội nghị tổng kết3.JPG
Hội nghị tổng kết3
3456 x 23043699 KB
Hội nghị tổng kết4.JPG
Hội nghị tổng kết4
3456 x 23043127 KB
Hội nghị tổng kết5.JPG
Hội nghị tổng kết5
3456 x 23043716 KB
Hội nghị tổng kết6.JPG
Hội nghị tổng kết6
3456 x 23043290 KB
Hội nghị tổng kết7.JPG
Hội nghị tổng kết7
3456 x 23043102 KB
Hội nghị tổng kết8.JPG
Hội nghị tổng kết8
3456 x 23043187 KB
1 - 40 Tiếp theo