SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
2
1
2
6

Tên

Tập huấn Giá Rai4 

Xem trước

Quang cảnh Hội nghi tập huấn tìm Ý tưởng sáng tạo kỹ thuật tại thị xã Giá Rai. 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

3456 x 2304 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

Quang cảnh Hội nghi tập huấn tìm Ý tưởng sáng tạo kỹ thuật tại thị xã Giá Rai.

Từ khoá

 

Link liên kết

 

Sắp xếp

 

Mở link bằng cửa sổ mới

Không 

Chiều rộng

 

Chiều cao

 

Hiện

Có 

hiển thị

 
Đã tạo vào thời điểm 26/12/2018 1:36 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT 
Được sửa tại 26/12/2018 1:36 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT