SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
2
1
4
9

Tên

Hội nghi Tổng kết hoạt động 1 

Xem trước

Đồng chí Trần Thị Thúy Phượng, Tổng thư ký Liên hiệp Hội, đang phát biểu tại Hội Nghị Tổng kết năm 2018. 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

3456 x 2304 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

Đồng chí Trần Thị Thúy Phượng, Tổng thư ký Liên hiệp Hội, đang phát biểu tại Hội Nghị Tổng kết năm 2018.

Từ khoá

 

Link liên kết

 

Sắp xếp

 

Mở link bằng cửa sổ mới

Không 

Chiều rộng

 

Chiều cao

 

Hiện

Có 

hiển thị

 
Đã tạo vào thời điểm 26/12/2018 1:39 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT 
Được sửa tại 26/12/2018 1:40 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT