SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
8
8
3

Tên

Tổng kết Cuộc thi 2019.11 

Xem trước

Ông Lâm Thành Đắc - Chủ tịch LHH (Bên trái) và Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học (Bên phải) trao hoa và giấy khen cho tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh lần V 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

3384 x 2208 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

Ông Lâm Thành Đắc - Chủ tịch LHH (Bên trái) và Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học (Bên phải) trao hoa và giấy khen cho tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh lần V

Từ khoá

 

Link liên kết

 

Sắp xếp

 

Mở link bằng cửa sổ mới

Không 

Chiều rộng

 

Chiều cao

 

Hiện

Có 

hiển thị

 
Đã tạo vào thời điểm 29/10/2019 3:14 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT 
Được sửa tại 29/10/2019 3:14 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT