SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
9
2
1

Tên

Hội nghị Tổng kết cuối năm 

Xem trước

Đ/c Nguyễn Quốc Liêm, P.Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

3136 x 2200 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

Đ/c Nguyễn Quốc Liêm, P.Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Từ khoá

 

Link liên kết

 

Sắp xếp

 

Mở link bằng cửa sổ mới

Không 

Chiều rộng

 

Chiều cao

 

Hiện

Có 

hiển thị

 
Đã tạo vào thời điểm 31/12/2019 3:53 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT 
Được sửa tại 31/12/2019 3:54 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT