SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
9
7
6

Tên

Báo cáo kết quả chấm giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 

Xem trước

Đ/c Lâm Thị Sang Trưởng Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật điều hành buổi báo cáo kết quả chấm giải Hội thi lần VIII 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

3456 x 2304 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

Đ/c Lâm Thị Sang Trưởng Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật điều hành buổi báo cáo kết quả chấm giải Hội thi lần VIII

Từ khoá

 

Link liên kết

 

Sắp xếp

 

Mở link bằng cửa sổ mới

Không 

Chiều rộng

 

Chiều cao

 

Hiện

Có 

hiển thị

 
Đã tạo vào thời điểm 31/12/2019 3:56 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT 
Được sửa tại 31/12/2019 3:57 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT