SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
9
0
7

Tên

Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần VIII 

Xem trước

Đ/c  Kim Miên, PCT UBMTTQVN tỉnh ( bìa trái)  và đ/c Lâm Thành Đắc, Chủ tịch LHH (bìa phải) trao hoa và bằng khen  cho các tác giả đoạt giải Nhất 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

jpg 

Kích thước Hình ảnh

3404 x 1648 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

Đ/c  Kim Miên, PCT UBMTTQVN tỉnh ( bìa trái)  và đ/c Lâm Thành Đắc, Chủ tịch LHH (bìa phải) trao hoa và bằng khen  cho các tác giả đoạt giải Nhất

Từ khoá

 

Link liên kết

 

Sắp xếp

 

Mở link bằng cửa sổ mới

Không 

Chiều rộng

 

Chiều cao

 

Hiện

Có 

hiển thị

 
Đã tạo vào thời điểm 31/12/2019 3:58 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT 
Được sửa tại 31/12/2019 4:00 CH  bởi Quan tri Hoi KH - KT