Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
7
5
2
4
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.
  
Xem: 
Chỉnh sửa
Họp Hội Đồng giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (2019-2020)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT06/08/2020 9:25 SA0 Đã Duyệt
Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI (2019-2020)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT06/08/2020 9:15 SA0 Đã Duyệt
Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT08/11/2019 7:30 SA0 Đã Duyệt
106 đề tài đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiều niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15, năm 2018-2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT08/10/2019 2:35 CH0 Đã Duyệt
Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (2018-2019)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT30/09/2019 4:30 CH0 Đã Duyệt
Tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15, năm 2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT22/07/2019 1:35 CH0 Đã Duyệt
Hội đồng giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần V (2018-2019) họp thông qua kết quả chấm giảiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT22/07/2019 10:40 SA0 Đã Duyệt
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (2018-2019) họp Hội đồng giám khảoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT21/06/2019 3:50 CH0 Đã Duyệt
Cậu học sinh vùng biển với sáng tạo “Máy cho tôm ăn điều khiển từ xa”.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT26/03/2019 2:25 CH0 Đã Duyệt
Lễ phát động Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp” tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT30/01/2019 10:00 SA0 Đã Duyệt
Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đổng tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn “Tìm ý tưởng sáng tạo kỹ thuật” tại Thị xã Giá RaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quan tri Hoi KH - KT29/11/2018 2:35 CH0 Đã Duyệt
Triển khai thực hiện thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/03/2018 của Bộ Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt14/11/2018 10:35 SA0 Đã Duyệt
Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt26/10/2018 2:35 CH0 Đã Duyệt
Ước mơ vươn cao của giới trẻ Bạc Liêu trong Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt26/10/2018 2:30 CH0 Đã Duyệt
Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu tăng cường triển khai hoạt động tại huyện Hòa BìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt26/10/2018 2:25 CH0 Đã Duyệt
Quyết định về việc trao thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm 2017–2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt09/10/2018 8:20 SA0 Đã Duyệt
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (2018-2019)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt02/10/2018 2:10 CH0 Đã Duyệt
Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ V (2018-2019)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt02/10/2018 1:55 CH0 Đã Duyệt
Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV (2017-2018)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt01/10/2018 4:20 CH0 Đã Duyệt
Giấy mời lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV năm 2017 – 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt25/09/2018 2:40 CH0 Đã Duyệt
Quyết định về việc tặng thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất xắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thư IV (2017 – 2018)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt25/09/2018 2:25 CH0 Đã Duyệt
Huyện Đông Hải đạt nhiều thành tích cao trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt04/09/2018 10:50 SA0 Đã Duyệt
Bạc Liêu có 24 giải pháp tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng toàn quốc lần thứ XIV (2017-2018)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt31/07/2018 4:50 CH0 Đã Duyệt
24 giải pháp đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV năm 2017- 2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt31/07/2018 4:45 CH0 Đã Duyệt
Quyết định về việc khen thưởng các tác giả đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV (2017-2018)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt30/07/2018 4:25 CH0 Đã Duyệt
Đề cử tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017-2018)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt30/07/2018 9:10 SA0 Đã Duyệt
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện ngày càng khởi sắcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt13/07/2018 9:00 SA0 Đã Duyệt
Thể lệ Cuộc thi toàn quốc lần 14 (2017-2018)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt29/05/2018 9:40 SA0 Đã Duyệt
Giấy mời Hội thảo “Hướng dẫn đăng ký và khai thác sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt18/05/2018 10:45 SA0 Đã Duyệt
119 dự án đoạt giải tại Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kĩ thuật khu vực phía NamDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt22/03/2018 3:05 CH0 Đã Duyệt
Quy chế Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt07/03/2018 9:25 SA0 Đã Duyệt
Mẫu hồ sơ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV (2017-2018)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt16/11/2017 8:40 SA0 Đã Duyệt
Tấm lòng vàng từ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III năm 2016-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt15/11/2017 2:50 CH0 Đã Duyệt
Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ III (2016-2017)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt13/11/2017 4:05 CH0 Đã Duyệt
Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu tham dự và nhận giải tại Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 13 (2016-2017)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt30/10/2017 2:05 CH0 Đã Duyệt
Quyết định về việc tặng thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi lần thứ 13 (2016-2017)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt18/10/2017 9:55 SA0 Đã Duyệt
Quyết định về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 13 năm 2016-2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt18/10/2017 9:45 SA0 Đã Duyệt
Gương mặt đoạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III (2016-2017)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt25/09/2017 8:35 SA0 Đã Duyệt
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu, 3 năm liền đoạt giải toàn quốcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt18/09/2017 1:55 CH0 Đã Duyệt
Họp Ban tổ chức, Ban thư ký họp chọn 19 giải pháp Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu tham dự Cuộc thi toàn quốc năm 2017Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt25/07/2017 10:05 SA0 Đã Duyệt
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ III (2016-2017) tỉnh Bạc Liêu họp Ban tổ chức, Ban thư kýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt11/07/2017 4:20 CH0 Đã Duyệt
Sự lan tỏa Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt03/03/2017 9:30 SA0 Đã Duyệt
Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kỹ năng sáng tạo trong Hội thi và Cuộc thi”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt08/12/2016 8:35 SA0 Đã Duyệt
Quy chế Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc LiêuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt04/11/2016 9:05 SA0 Đã Duyệt
Mẫu hồ sơ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III (2016-2017)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt04/11/2016 9:05 SA0 Đã Duyệt
Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III (2016-2017)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt04/11/2016 9:00 SA0 Đã Duyệt
Tờ bướm Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III (2016-2017)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt04/11/2016 9:00 SA0 Đã Duyệt
Thầy và trò Trường THCS Nguyễn Du - Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đoạt nhiều giải thưởng Hội thi - Cuộc thiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt03/11/2016 3:45 CH0 Đã Duyệt
Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2015 -2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt31/10/2016 4:20 CH0 Đã Duyệt
Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 12 năm 2016- sân chơi đầy bổ íchDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt12/10/2016 8:15 SA0 Đã Duyệt
Bạc Liêu có 14 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và 02 giải pháp đoạt giải toàn quốc năm 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt04/10/2016 2:10 CH0 Đã Duyệt
Bạc Liêu gửi 19 giải pháp tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Lê Thành Đạt15/08/2016 3:35 CH0 Đã Duyệt
Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng sáng tạo kỹ thuật tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ II (2015 - 2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh30/05/2016 9:55 SA0 Đã Duyệt
Treo băng rôn tuyên truyền Cuộc thi đến 36 đơn vị thuộc ngành giáo dục trên địa bàn tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh05/04/2016 2:55 CH0 Đã Duyệt
Khơi niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh23/03/2016 9:15 SA0 Đã Duyệt
Tờ bướm Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2015-2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh18/03/2016 7:25 SA0 Đã Duyệt
Mẫu Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2015-2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh18/03/2016 7:24 SA0 Đã Duyệt
Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2015-2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh15/03/2016 7:20 SA0 Đã Duyệt
Treo băng rôn tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2015-2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh14/03/2016 4:00 CH0 Đã Duyệt
Kết quả Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ Nhất (2014-2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh01/02/2016 10:40 SA0 Đã Duyệt
Sẵn sàng cho Cuộc Thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II - năm 2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh28/12/2015 10:55 SA0 Đã Duyệt
Một số lưu ý khi làm hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh28/12/2015 10:55 SA0 Đã Duyệt
Mẫu hồ sơ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (2015-2016)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh14/12/2015 9:45 SA0 Đã Duyệt
Lần đầu tiên Bạc Liêu đoạt giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 (2014-2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh26/10/2015 10:50 SA0 Đã Duyệt
Những giải pháp tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ I (2014-2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh22/09/2015 10:35 SA0 Đã Duyệt
Sáng tạo bắt nguồn từ cuộc sốngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh21/09/2015 10:05 SA0 Đã Duyệt
Bước khởi đầu “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ I (2014 - 2015)”Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh22/07/2015 10:25 SA0 Đã Duyệt
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ nhất (2014-2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh30/12/2014 9:50 SA0 Đã Duyệt
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ I (2014-2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh22/09/2014 9:50 SA0 Đã Duyệt
Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ I (2014-2015)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh22/09/2014 9:45 SA0 Đã Duyệt
Mời tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ I (2014-2015) - (Tờ bướm tuyên truyền)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tran The Anh19/09/2014 2:40 CH0 Đã Duyệt