SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
7
3
3
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 09:35

Hội Dược học

Chủ tịch: Mai Quốc Việt

Tổng Hội viên: 120

CHỨC NĂNG

- Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Dược học;

- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ với các tổ chức hay cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

- Bảo trợ cho các hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, dự án thuộc lĩnh vực dược;

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chương trình, dự án để kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước những giải pháp nhằm phát triển chuyên ngành dược;

- Xuất bản, sách, tạp chí của Hội theo quy định của pháp luật để bồi dưỡng nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin, trau dồi đạo đức nghề nghiệp.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn và cung cấp thông tin về lĩnh vực dược cho hội viên;

- Phát triển Hội đúng với yêu cầu của nghề nghiệp trong phạm vi luật pháp;

- Được gia nhập làm thành viên của Hội Khoa học kỹ thuật về nghề nghiệp y dược trong khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

- Tập hợp đoàn kết hội viên, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực dược;

- Giữ gìn, bảo vệ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Tự quản trong việc tuân thủ mọi quy định của luật pháp và của Nhà nước trong phạm vi thực hành nghề nghiệp;

- Tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến lược phát triển ngành dược và việc hành nghề của dược sĩ;

- Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực dược khi có yêu cầu;

- Góp phần vào công tác nghiên cứu khoa học và công tác bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, nhằm không ngừng nâng cao kiến thức và tay nghề cho hội viên;

- Hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các Hội chuyên môn và nghề nghiệp trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực dược. Không ngừng phấn đấu xây dựng ngành dược Việt Nam vững mạnh ngang tầm với khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân;

- Bảo vệ danh dự, quyền hạn và lợi ích chính đáng của các hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành;

- Hợp tác và đoàn kết chặt chẽ với tất cả các Hội về y tế và y học.

 


Số lượt người xem: 928 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất