SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
4
4
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 09:35

Hội Luật gia

Chủ tịch: Huỳnh Chiêu
Phó Chủ Tịch: Đoàn Ngọc Khuể

Tổng Hội viên: 637

CHỨC NĂNG

- Tập hợp vào Hội những người đã và đang công tác pháp luật theo quy định tại của Điều lệ Hội luật gia; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp

- Tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật

- Tham gia một số hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của các cơ quan nhà nước

- Phối hợp hoạt động và làm nghĩa vụ thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội

- Tham gia các hoạt động chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

NHIỆM VỤ

- Phản ánh tâm tư nguyện vọng của giới luật gia Việt Nam với Đảng, Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên, làm cho hội viên gắn bó với Hội;

- Xuất bản và phát hành sách, tạp chí, báo pháp luật đáp ứng yêu cầu hoạt động đối nội và đối ngoại của Hội, theo quy định của pháp luật;  

- Tham gia các hoạt động quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật;

- Vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần xây dựng đất nước;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội; 

- Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Hội.


Số lượt người xem: 822 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất