SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
7
2
2
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 09:15

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

Chủ tịch: BS. Phạm Ngọc Điệp

Tổng Hội viên: 83

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế đa ngành có trình độ cao đẳng và thấp hơn về các chuyên ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe.

1.1 Các ngành nghề đào tạo:

- Hệ cử nhân Cao đẳng y tế: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng chuyên ngành phụ sản (chính qui và không chính qui), Kỹ thuật viên xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật vật lý trị liệu/phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng, hộ sinh, dược.

- Hệ trung học: Điều dưỡng đa khoa, hộ sinh, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng cộng đồng, Điều dưỡng gây mê hồi sức, Y sĩ đa khoa, Y sĩ y học cổ truyền, Y sĩ chuyên khoa định hướng (Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Cộng đồng…), Kỹ thuật đa khoa, Kỹ thuật viên xét nghiệm y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng – côn trùng, Kỹ thuật vật lý trị liệu/phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật viên dược.

- Hệ sơ học và dạy nghề:

+ Dạy nghề ngắn hạn: Nhân viên y tế khóm, ấp, đào tạo lại, định hướng chuyên khoa cho đối tượng Trung học, Hộ lý/Y công, Massage…

+ Dạy nghề dài hạn: Y tá/Điều dưỡng, dược tá.

Việc mở mã ngành đào tạo phải đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

1.2 Xây dựng Chương trình Giáo dục, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề mà trường được phép đào tạo trên cơ sở Chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế ban hành.

1.3 Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học.

1.4 Tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

2. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội:

- Thực hiện nghiên cứu cơ bản, ứng dụng các kỹ thuật và thành tựu khoa học vào thực tế địa phương nhằm ứng dụng vào các lĩnh vực phục vụ, chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

- Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên.

- Nâng cao chất lượng học tập của người học.

Chủ động hợp tác, liên kết với các Viện, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở Dược và các tổ chức trong, ngoài nước theo quy định pháp luật nhằm, nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Tham gia công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế.

3.1 Được tham gia các hoạt động khám, cấp cứu, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với chức năng là Bác sĩ, Điều dưỡng, Dược sĩ theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế.

3.2 Các giảng viên là Bác sĩ, Điều dưỡng, Dược sĩ của trường được tham gia các hoạt động chuyên môn với các chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ y tế tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

4. Xây dựng và phát triển các nguồn lực:

4.1 Quản lý và xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, quyết định thành lập các Phòng, Khoa, Bộ môn, các tổ chức trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong quy chế, quản lý và phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị ở trường theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao hàng năm.

4.2 Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả.

4.3 Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất, trang thiết bị khác đáp ứng sự phát triển của trường. Tùy theo điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu được UBND tỉnh ủy quyền Quyết định đầu tư các dự án nhóm B – C, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

5. Xây dựng kế hoạch về tổ chức, tài chính, đào tạo, xây dựng…

Hàng năm xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh và các cơ quan chức năng phê duyệt để tổ chức thực hiện.

6. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật.

7. Thành lập và phát triển Bệnh viện thực hành, các trung tâm, cơ sở dịch vụ, khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

8. Quan hệ quốc tế.

- Trường chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận về đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh với các nước và các tổ chức quốc tế. Trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia theo qui định của pháp luật.

- Trường xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kể cả các tổ chức phi chính phủ theo qui định của pháp luật.

- Trường tham gia các tổ chức quốc tế về y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo qui định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

 


Số lượt người xem: 1022 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất