SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
8
4
0
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 08:05

Hội Tâm lý - Giáo dục học

Chủ tịch: ThS. Trần Công Chánh

Tổng Hội viên: 123

CHỨC NĂNG

- Tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh việc ứng dụng tri thức khoa học tâm lý học và giáo dục trong mọi hoạt động thực tiễn và đời sống.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ về tư tưởng, lí luận, phương pháp và kỹ thuật về các khoa học tâm lý và giáo dục cho hội viên, tạo điều kiện để hội viên tham gia có kết quả việc nghiên cứu khoa học tâm lý học và giáo dục.

- Tư vấn, phản biện cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể xã hội, các tổ chức kinh tế - văn hóa ở địa phương và cá nhân về công tác nghiên cứu khoa học có liên quan đến việc ứng dụng khoa học tâm lý học và giáo dục.

NHIỆM VỤ

- Tập hợp, nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của các hội thành viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội để tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước;

- Tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi ở các hội thành viên và các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội;

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các Hội Khoa học và kỹ thuật trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bạc Liêu, với các cơ quan khoa học và các đoàn thể xã hội địa phương và trong nước theo quy định của pháp luật.

 


Số lượt người xem: 855 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất