SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
9
1
1
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 08:00

Hội Xây dựng

Chủ tịch:Huỳnh Quốc Ca

Tổng Hội viên: 69

CHỨC NĂNG

- Điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội viên trong việc tập hợp, động viên và giúp đỡ các cán bộ chuyên ngành về xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết, thân ái, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức góp phần đưa ngành xây dựng tỉnh Bạc Liêu từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nươc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội về xây dựng; tham gia đóng góp ý kiên xây dựng cơ sở khoa học, hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kế hoạch, dự án phát triển khoa học có liên quan đến chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân trong tỉnh

- Là thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của Sở Xây dựng

NHIỆM VỤ

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, lập dự án ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng vào sản xuất và đời sống; tổng kết các vấn đề khoa học công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật; Tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cho hội viên và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hôi viên theo đúng Điều lệ của Hội và quy định của pháp luật

 


Số lượt người xem: 826 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất