SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
6
3
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 07:50

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường

Chủ tịch: Lữ Thanh Tùng

Tổng Hội viên: 100

CHỨC NĂNG

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhân dân, góp phần đưa nội dung bảo vệ thiên nhiên và môi trường vào chương trình giảng dạy trong các trường hợp.

- Vận động nhân dân thực hiện đúng luật pháp, tích cực đóng góp công sức cho các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trường và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

- Huy động và tổ chức hội viên: tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, luật pháp và biện pháp liên quan đến bảo vệ thiên nhiên và môi trường; thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh doanh, về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ kiến thức và khả năng của hội viên trong công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

NHIỆM VỤ

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.

- Gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động của Hội, nhận tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

- Hợp tác với các Hội và tổ chức xã hội khác của người Việt Nam, các cá nhân và tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân và tổ chức của các nước và tổ chức quốc tế để thực hiện tốt việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam và góp phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường khu vực và thế giới.

- Tham gia là thành viên của các tổ chức, hiệp hội khu vực và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 


Số lượt người xem: 1343 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất