SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
9
6
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 07:45

Chi hội Điện lực

Chủ tịch: Trần Quyền Dự

Tổng Hội viên: 167

CHỨC NĂNG

- Tham gia góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành Điện khu vực trong tỉnh.

- Tham gia soạn thảo tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực liên quan đến ngành Điện. Tham gia ý kiến xây dựng các quy phạm, tiêu chuẩn ngành điện, quy trình kỹ thuật, quy chế phục vụ trong quản lý sản xuất kinh doanh nguồn và lưới điện trên địa bàn.
- Tổ chức, hoặc phối hợp tổ chức phổ biến các cơ chế chính sách liên quan đến ngành Điện và quy định của pháp luật cho hội viên. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn các hội nghề nghiệp liên quan trong và ngoài ngành, trong nước cũng như quốc tế, để trao đổi về các hoạt động nghề nghiệp.

- Quan hệ hợp tác, tham gia các diễn đàn, hội thảo, các hoạt động và được gia nhập làm thành viên các tổ chức nghề nghiệp trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới theo quy định pháp luật.

- Được tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan lĩnh vực điện trong khu vực.

- Tổ chức xuất bản sách, tài liệu chuyên môn, tập san, bản tin, tạp chí để phục vụ hoạt động của Hội.

- Được nhận tài trợ, ủng hộ của cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

- Tập hợp đoàn kết đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, những người hoạt động trong ngành điện hoặc quan tâm đến sự phát triển của ngành điện ở trong tỉnh.

- Tập hợp tri thức, kinh nghiệm của lực lượng hội viên cùng các nguồn lực khác ở bên ngoài có thể huy động được để chia sẻ, phổ biến rộng rãi các loại hình kiến thức, kinh nghiệm cho hội viên.

- Giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ, kiến thức nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, sáng chế trong hoạt động nghề nghiệp; hợp tác, sáng tạo giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn phục vụ phát triển cho sản xuất và đời sống.

- Nâng cao năng lực của tổ chức và lực lượng hội viên; góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực các hoạt động quản lý, sản xuất và cung cấp điện cho xã hội.

- Quan tâm đến quyền lợi vật chất và tinh thần của hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức thuộc Hội và hội viên trong hoạt động nghề nghiệp.

 


Số lượt người xem: 980 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất