SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
9
2
0
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 07:35

Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư Bạc Liêu (TCLK)

Chủ tịch: Huỳnh Quốc Khởi

Tổng Hội viên: 78

CHỨC NĂNG

- Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở và triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư về các lĩnh vực: nông nghiệp, thuỷ sản, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn (sau đây gọi chung là Khuyến nông-Khuyến ngư) trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẩn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Trung tâm có tư cách pháp nhân, được cấp kinh phí hoạt động, có con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

- Tham mưu, giúp Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: Dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch, chương trình, đề án, dự án chính sách về khuyến nông – khuyến ngư.

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án khuyến nông – khuyến ngư sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông – khuyến ngư cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông – khuyến ngư; phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị liên quan thuộc Sở và địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án khuyến nông – khuyến ngư.

- Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông – khuyến ngư; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông – khuyến ngư và nông dân.

- Tham gia phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các thông tin khoa học công nghệ, thị trường; mô hình tiên tiến trong sản xuất (trang trại, tổ hợp tác…).

- Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tư vấn và thực hiện các dịch vụ hoạt động khuyến nông, khuyến ngư theo chức năng nhiệm vụ được giao và phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Hợp tác với các tổ chức, cơ quan khoa học về khuyến nông – khuyến ngư theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông – khuyến ngư.

- Thực hiện cải cách hành chính và đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác khuyến nông – khuyến ngư.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, tài chính, vật tư, kinh phí, lao động và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

 


Số lượt người xem: 1199 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất