Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
7
5
6
5
  
Xem: 
MAU HO  SO THAM GIA HTST LAN 9 - Ban mo ta giai phap du thi sang tao ky thuat.doc
MAU HO SO THAM GIA HTST LAN 9 - Ban mo ta giai phap du thi sang tao ky thuatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/05/2020 10:24 SAQuan tri Hoi KH - KT
QĐ vv tgia đạt giải va khen thương tap the, ca nhan HT lần VII.pdf
QĐ vv tgia đạt giải va khen thương tap the, ca nhan HT lần VIIDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/03/2019 2:59 CHQuan tri Hoi KH - KT
Quyết định tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân.pdf
Quyết định tặng bằng khen của Ủy ban nhân dânDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/11/2019 10:31 SAQuan tri Hoi KH - KT
Số 02 QĐ.BTCHT Quyết định  kiện toàn Ban thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh.pdf
Số 02 QĐ.BTCHT Quyết định kiện toàn Ban thư ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/02/2020 3:17 CHQuan tri Hoi KH - KT
Số 1583 QĐ-UBND ngày 21 09 2016 Quy chế Hội thi.pdf
Số 1583 QĐ-UBND ngày 21 09 2016 Quy chế Hội thiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/02/2020 3:13 CHQuan tri Hoi KH - KT
Số 21 TL-HT The le Hoi thi lan 9.doc
Số 21 TL-HT The le Hoi thi lan 9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2020 2:44 CHQuan tri Hoi KH - KT
Số 299 LHHVN triên khai Hội thi lần 16 2020-2021.pdf
Số 299 LHHVN triên khai Hội thi lần 16 2020-2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2020 3:06 CHQuan tri Hoi KH - KT
Số 349 QĐ-LHHVN thể lệ Hội thi lần 16.pdf
Số 349 QĐ-LHHVN thể lệ Hội thi lần 16Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2020 3:06 CHQuan tri Hoi KH - KT
Thông tư 27 2018 TT-BTC  quy định chế độ tài chính cho Cuộc thi Hội thi.pdf
Thông tư 27 2018 TT-BTC quy định chế độ tài chính cho Cuộc thi Hội thiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
13/02/2020 3:11 CHQuan tri Hoi KH - KT