SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
9
6
7
Nghiên cứu - Trao đổi Thứ Ba, 22/09/2015, 14:15

Động lực lớn cho nghiên cứu khoa học công nghệ

Vừa qua, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học & Công nghệ đã Ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN (TTLT số 55) hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.


Có thể nói đây là một trong văn bản quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với giới khoa học trong giai đoạn này, TTLT số 55 có hiệu lực từ ngày 8/6/2015 thay thế TTLT số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN (TTLT số 44), ngày 7/5/2007. So với TTLT số 44, TTLT số 55 có rất nhiều điểm mới.

Thông tư này bao gồm 3 chương và 16 điều, quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan có thẩm quyền; quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; quy định chi công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Cụ thể, việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN có tính đến chi phí tiền lương, chi phí công lao động và hoạt động bộ máy. Thay thế cách tính tiền công lao động theo các chuyên đề nghiên cứu bằng cách tính tiền công lao động theo ngày công thực tế của người tham gia nghiên cứu và mức lương cơ bản để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Bổ sung một số nội dung chi, định mức chi trong khi triển khai nhiệm vụ mà TTLT 44 chưa rõ định mức: chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước; mua bí quyết công nghệ, sáng chế, thiết kế phần mềm; chi cho chuyên gia tư vấn độc lập;… TTLT 55 sẽ cải tiến căn bản các thủ tục hành chính khi thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
Theo đó, dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng. 
Ngoài ra, Thông tư 55 cũng quy định mức xây dựng dự toán chi thù lao tối đa tham gia hội thảo khoa học như sau: Người chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi hội thảo; Thư ký hội thảo: 500.000 đồng/buổi hội thảo. Báo cáo viên trình bày tại hội thảo: 2.000.000 đồng/báo cáo; Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo: 1.000.000 đồng/báo cáo. Thành viên tham gia hội thảo: 200.000 đồng/thành viên/buổi hội thảo. Riêng các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.
Thái Thanh
Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số 27 – Quí III/2015

Số lượt người xem: 493 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày