SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
4
8
4
9
Nghiên cứu - Trao đổi Thứ Ba, 30/06/2020, 09:40

Thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hội đồng điều phối vùng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Ảnh: khô hạn nguồn internet

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2025, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Hội đồng do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Chủ tịch Thường trực.

 

Hội đồng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch vùng, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững đồng bằng.

 

Triển khai các hoạt động về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức các hoạt động chung xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, truyền thông của vùng; thành lập các tiểu ban điều phối theo ngành, lĩnh vực hoặc theo các tiểu vùng; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng để  tạo sự thống nhất, đồng bộ để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển bền vững vùng “vựa lúa số 1 Việt Nam” thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Theo đó, Hội đồng có trách nhiệm phối hợp đảm bảo nguyên tắc đồng thuận giữa các bộ, ngành; giữa các bộ, ngành với các địa phương; và giữa các địa phương với nhau trong vùng. Việc chủ trì tổ chức thực hiện công tác phối hợp sẽ được giao cho bộ, ngành, địa phương nào có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan nhiều nhất đến lĩnh vực hoặc nhiệm vụ cần phối hợp đó.

 

Hoạt động điều phối được thực hiện thông qua Hội nghị Hội đồng điều phối vùng. Trên cơ sở nội dung các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, các bộ, ngành, địa phương trong vùng thảo luận để thỏa thuận, thống nhất và triển khai các nội dung thực hiện liên kết, phối hợp.

 

HỒNG NHUNG 

Nguồn:www.khoahocdoisong.vn

 

 


Số lượt người xem: 97 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày