SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
1
6
9
5
2

BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH BẠC LIÊU KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

TT

Họ tên

Chức vụ/đơn vị công tác

Chức vụ LHH

1

Ông Lâm Thành Đắc

Chủ tịch Liên Hiệp hội

Chủ tịch 

UV Ban Thường vụ

2

Ông Nguyễn Xuân Khoa

Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội

Phó Chủ Tịch 

UV Ban Thường vụ

3

Ông Phạm Hoàng Minh

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc liêu

Phó Chủ Tịch kiêm nhiệm 

UV Ban Thường vụ

4

Ông Dương Chí Bình

Phó Chủ tịch UBND thành Phố Bạc Liêu 

UV Ban Thường vụ

5

Ông Trần Công Chánh

Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục học tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Thường vụ

6

Ông Phạm Thành Hiến

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Thường vụ

7

Ông Phan Chí Quang

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Thường vụ

8

Ông Trần Văn Ân

Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long

UV Ban Chấp hành

9

Ông Lê Hoàng Bảo

Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Giá Rai

UV Ban Chấp hành

10

Ông Nguyễn Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân

UV Ban Chấp hành

11

Ông Phạm Mạnh Cường

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

12

Ông Huỳnh Văn Đảm

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

13

Ông Trác Thanh Điền

Chi hội Điện lực tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

14

Ông Phạm Ngọc Điệp

Chủ tịch Hội Y học tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

15

Ông Phạm Văn Đô

Trưởng phòng Phòng Quản lý Môi trường Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

16

Ông Tô Quốc Đức

Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

17

Ông Tô Minh Đương

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải

UV Ban Chấp hành

18

Ông Hà Quang Hiền

Phó Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

19

Ông Lê Văn Hoàng

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

20

Ông Võ Hoàng Khiêm

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

21

Ông Huỳnh Quốc Khởi

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

22

Ông Trương Công Lập

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

23

Ông Phạm Thanh Liêm

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi

UV Ban Chấp hành

24

Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh

Ủy viên Ban Thường vụ,Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

25

Bà Hà Thị Mào

Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

26

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

27

Ông Lương Văn Pho

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

28

Ông Tạ Minh Phú

Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

29

Ông Võ Minh Phúc

Chủ tịch Hội Ung thư tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
30 Bà Trần Thị Thúy Phượng Cán bộ Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

Tổng Thư ký
UV Ban Chấp hành

31 Nguyễn Thanh Sang Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

32 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

UV Ban Chấp hành

33 Dương Hồng Tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

34 Nguyễn Văn Thăm Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

35 Lương Văn Trường Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương Gia Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

36 Diệp Anh Tuấn Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

37 Lữ Thanh Tùng Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

38 Lê Hoàng Tùng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành

39 Quách Thoại Tường Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT tỉnh Bạc Liêu

UV Ban Chấp hành