SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
4
8
7
6

 Thư viện hình ảnh

Hình thu nhỏKích thước Hình ảnh
Đ/c  Kim Miên, PCT UBMTTQVN tỉnh ( bìa trái)  và đ/c Lâm Thành Đắc, Chủ tịch LHH (bìa phải) trao hoa và bằng khen  cho các tác giả đoạt giải Nhất Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần VIII3404 x 1648
Đ/c Lâm Thị Sang Trưởng Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật điều hành buổi báo cáo kết quả chấm giải Hội thi lần VIII Báo cáo kết quả chấm giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật3456 x 2304
Đ/c Nguyễn Quốc Liêm, P.Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị Hội nghị Tổng kết cuối năm3136 x 2200
Ông Lâm Thành Đắc - Chủ tịch LHH (Bên trái) và Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học (Bên phải) trao hoa và giấy khen cho tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh lần V Tổng kết Cuộc thi 2019.113384 x 2208
(Khoản mục Khác...)