SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
1
6
7
8
5

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU

 

1. Chủ tịch

 

Họ và tên: Lâm Thành Đắc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 28/2/1964

Quê quán: xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thông tin thư viện

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ chính quyền:

Từ tháng 08/06/2018 đến nay: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bạc Liêu.

Chức vụ trong tổ chức Đảng:

- Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp Hội.

 

2. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân  Khoa

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/02/1957

Quê quán: Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ chính quyền:

- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra

Chức vụ trong tổ chức Đảng:

- Đảng viên

 

3. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

 

Họ và tên: Phạm Hoàng Minh

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 1966

Quê quán:Xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học & Công nghệ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Chức vụ chính quyền:

- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bạc Liêu.

Chức vụ trong tổ chức Đảng:

- Đảng viên