SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
7
2
4

 

 Qui Chế

- Xem chi tiết Quy chế hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu.

 Điều Lệ

- Xem chi tiết  Điều lệ  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.