SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
1
6
9
2
4

 Thông tin liên hệ

 

1. Bà Trần Thị Thúy Phượng

- Chức vụ: Tổng thư ký

- ĐTDĐ: 0945 795 456; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: tranthithuyphuong1976@gmail.com

 

2. Bà Tiêu Trang Thanh

- Chức vụ: Nhân viên Phụ trách Hội thi - Cuộc thi

- ĐTDĐ: 0907 116 100; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: lhhkhbl@gmail.com

  

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Bạch

- Chức vụ: Nhân viên Kế toán

- ĐTDĐ: 0989 686 307; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: thanhbach.lhhbl@gmail.com

 

4. Bà Nguyễn Thanh Thảo 

- Chức vụ: Nhân viên văn phòng

- ĐTDĐ: 0945 344 322; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: thao0945344322@gmail.com

5. Ông Nguyễn Trương Trung Bá

- Chức vụ: Nhân viên Quản trị Cổng thông tin điện tử

- ĐTDĐ: 0919111518; Cơ quan: 02913.826101

- Mail: nguyentruongtrungbalhhbl@gmail.com

 

6. Ông Lê Thành Đạt

- Chức vụ: Nhân viên văn phòng

 - ĐTDĐ: 0917 348 377; Cơ quan: 02913.826 101

- Mail: lethanhdatbl377@gmail.com

 

7. Bà Lê Thị Hoàng Trang

- Chức vụ: Nhân viên Tư vấn phản biện - Giám định xã hội

- ĐTDĐ: 0919620873; Cơ quan: 02913.826101
- Mail: hoangtrangle93@gmail.com