SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
0
1
8
9
3
Văn bản Trung ương 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 20  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lựcHiệu lực
330/TB-VPCP 19/08/2014 Vũ Văn Nên Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Văn phòng Chính phủ Khác Thông báo 19/08/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
14/2014/QĐ-TTg 14/02/2014 Vũ Đức Đam Quyết định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Thủ tướng Chính phủ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội Quyết định 05/04/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
819/HD-LHHVN 01/10/2014 Đặng Vũ Minh Hướng dẫn Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp Hội Việt Nam Tư vấn, phản biện và giám định xã hội Hướng dẫn 01/10/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
71/2011/QĐ-TTg 20/12/2011 Nguyễn Tấn Dũng Quyết định về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù Chính phủ Khác Quyết định 05/02/2012 Văn bản đang còn hiệu lực
11/2010/TT-BNV 26/11/2010 Trần Văn Tuấn Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Bộ Nội Vụ Tài chính Thông tư 26/11/2010 Văn bản đang còn hiệu lực
68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 Nguyễn Tấn Dũng Quyết định về việc quy định hội có tính chất đặc thù Chính phủ Khác Quyết định 20/12/2010 Văn bản đang còn hiệu lực
42-CT/TW 16/04/2010 Nông Đức Mạnh Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Bộ Chính Trị Kinh tế - Chính trị Chỉ thị Văn bản đang còn hiệu lực
27-NQ/TW 06/08/2008 Nông Đức Mạnh Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Ban Chấp Hành Trung Ương Khác Nghị quyết Văn bản đang còn hiệu lực
165/2006/QĐ-TTg 14/07/2006 Phạm Gia Khiêm Quyết định về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Chính phủ Khoa học - Kỹ thuật Quyết định 29/07/2006 Văn bản đang còn hiệu lực
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Chính phủ Tổ chức hội Nghị định 01/07/2010 Văn bản đang còn hiệu lực
01/2011/TT-BTC 06/01/2011 Trương Chí Trung Thông tư quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội. Bộ Tài Chính Tài chính Thông tư 21/02/2011 Văn bản đang còn hiệu lực
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Nguyễn Tấn Dũng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Chính phủ Tổ chức hội Nghị định 01/06/2012 Văn bản đang còn hiệu lực
03/2014TT-BKHCN 31/03/2014 Lê Đình Tiến Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Thông tư 15/05/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
PLTT-03/2014/TT-BKCN 31/03/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Phụ lục Các biểu mẫu - Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Phụ lục 15/05/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Nguyễn Tấn Dũng Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ Chính phủ Khoa học và Công nghệ Nghị định 15/09/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
31/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Trần Văn Tùng Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Thông tư 20/12/2014 Văn bản đang còn hiệu lực
2043/BKHCN-TĐKT 15/06/2015 Nguyễn Quân V/v kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Công văn 15/06/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
546/QĐ-LHHVN 28/07/2015 Phạm Văn Tân Ban hành Tiêu chí xét chọn tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp Hội Việt Nam Khoa học và Công nghệ Quyết định 28/07/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
551/LHHVN-TCCB 28/07/2015 Phạm Văn Tân V/v xét chọn và đề nghị tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2015 Liên hiệp Hội Việt Nam Khoa học và Công nghệ Công văn 28/07/2015 Văn bản đang còn hiệu lực
01/TL-MTTW-BTT 01/06/2015 Vũ Trọng Kim Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII, năm 2015-2016 Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ban Thường trực Khác Thể lệ 01/06/2015 Văn bản đang còn hiệu lực