SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
8
3
3
Phổ biến kiến thức KHKT Thứ Năm, 25/08/2016, 13:50

Quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản ở địa phương

Ngành thông tin và truyền thông là một ngành kinh tế, kỹ thuật và tư tưởng, quản lý nhiều lĩnh vực hoạt động, cụ thể như: Công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, Internet, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, đáp ứng nhu cầu của đời sống chính trị, xã hội diễn ra thường xuyên, liên tục. Ngay cái tên của ngành đã hàm chứa trong nó nhu cầu bức thiết của mỗi con người sống trong xã hội không thể thiếu được, đó là thông tin. Về phạm vi hoạt động, cũng là phạm vi quản lý, thì rất rộng, vì không có nơi đâu, trong thời hiện tại, lại không có hoạt động thông tin và truyền thông. Xã hội phát triển càng cao thì nhu cầu về thông tin và truyền thông càng lớn; con người sẽ tiếp cận với kỹ thuật thông tin hiện đại và phức tạp hơn.

 


Ảnh TL

 

Vì vậy, công tác quản lý xã hội nói chung, trong đó có quản lý về thông tin và truyền thông luôn đòi hỏi và đặt ra những vấn đề mà cơ quan quản lý phải quan tâm nghiên cứu. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ý kiến về một số khía cạnh trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí và xuất bản ở địa phương, và đây cũng là những nội dung tham khảo.

 

Chúng ta biết, quản lý nhà nước là sự tác động của chủ thể mang quyền lực nhà nước chủ yếu bằng pháp luật tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước. Trên cơ sở đó, quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông chính là sự tác động của cơ quan quản lý đến các hoạt động thuộc đối tượng quản lý để hướng các hoạt động này phát triển đúng quỹ đạo và đạt hiệu quả tốt nhất. Công cụ chủ yếu của công tác quản lý nhà nước là pháp luật và các văn bản dưới luật, nhằm tạo hành lang pháp lý cần thiết để các hoạt động trong khuôn khổ này được bảo vệ và điều chỉnh theo một trật tự nhất định. Do đó, quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trước hết là việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đúng các qui định của pháp luật chuyên ngành đã được ban hành.

 

Đến nay đã có các luật chuyên ngành thông tin và truyền thông, đó là Luật Xuất bản, Luật Báo chí, Luật Công nghệ thông tin, Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện… đã được triển khai thực hiện. Riêng lĩnh vực báo chí, xuất bản đã có Luật Xuất bản năm 2012. Ngày gần đây, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí mới (sửa đổi bổ sung) và có hiệu lực từ 1/1/2017. Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành hướng tới nâng cao hiểu biết của các đối tượng có liên quan và trong xã hội nói chung về các qui định pháp luật đối với hoạt động báo chí, xuất bản. Qua đó làm cho mọi người có ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần tạo nên môi trường lành mạnh về báo chí, thông tin. Trong phạm vi địa phương, với góc nhìn thông thường cho thấy các hoạt động báo chí, xuất bản trong thời gian qua diễn ra bình thường theo một trật tự đã định.

 

Tuy nhiên, khi xem xét về hiệu quả quản lý nhà nước không thể chỉ nghiêng về việc các hoạt động có vi phạm hay không vi phạm pháp luật mà vấn đề còn phải quan tâm là chất lượng, hiệu quả của hoạt động báo chí, xuất bản có đáp ứng được nhu cầu hay không? Pháp luật không chỉ đưa ra những điều cấm đoán những việc không được làm mà còn có qui định về điều kiện khuyến khích, thúc đẩy để các hoạt động phát triển ngày càng tốt hơn. Đó là mục tiêu chủ yếu của công tác quản lý nhà nước nói chung, trong đó có lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thực tiễn xã hội cho thấy bất cứ hoạt động trên lĩnh vực nào, ngoài việc phải tuân thủ, thực hiện đúng các quy định của pháp luật thì vấn đề quan trọng là phải đáp ứng được, đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội, trong điều kiện nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao và phức tạp hơn. Có như vậy các hoạt động mới có hiệu quả và ngày càng phát triển theo sự phát triển của xã hội.

 

Trong điều kiện hiện nay và dự báo tương lai, việc quản lý hoạt động báo chí, xuất bản cũng như các lĩnh vực khác vẫn luôn đặt ra vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện. Trong các vấn đề đó, theo chúng tôi cần quan tâm thường xuyên một số việc sau đây:

 

Tiếp tục phổ biến sâu, rộng các luật và văn bản dưới luật về chuyên ngành thông tin và truyền thông, nhất là Luật Báo chí vừa được Quốc hội thông qua. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua báo, đài, các bản tin và các loại ấn phẩm khác phát hành ở địa phương.

 

Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong ngành, các cơ quan báo chí, thông tin, các Phòng VH-TT là những người trước tiên phải nắm vững pháp luật chuyên ngành để thực hiện và phục vụ công tác quản lý ở địa phương. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật để kịp thời cập nhật những nội dung mới của pháp luật, những vấn đề phát sinh của đời sống xã hội có liên quan đến ngành.

 

Tiếp tục duy trì thường xuyên việc phối hợp tổ chức có hiệu quả về giao ban báo chí định kỳ để định hướng thông tin và kịp thời đều chỉnh, cảnh báo những hiện tượng bất thường trong hoạt động báo chí, thông tin. Đề cao trách nhiệm của những người đứng đầu các cơ quan báo chí, thông tin; tăng cường theo dõi, giám sát nội dung thông tin trên mạng Internet, trang thông tin điện tử.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định của pháp luật. Thực hiện tốt việc kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở cảnh báo với xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

Bạc Liêu, tháng 8/2016

 

                                                                              Bích Ngọc


Số lượt người xem: 1037 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày