SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
8
7
4
Thông báo Thứ Ba, 28/04/2020, 10:00

THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ V - NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW, ngày 18/03/2020 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, và Công văn số 20/CĐVC ngày 23/4/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên và công đoàn viên (CB,ĐV-CĐV) của đơn vị tích cực tuyên truyền và tham gia Giải báo chí nêu trên, với các nội dung cụ thể sau:

 

Ảnh tư liệu

 

1. Vận động sâu rộng đến CB,ĐV-CĐV tìm hiểu về mục đích, yêu cầu, nội dung của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

2. Tăng cường tuyên truyền cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị khóa XII; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền về những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

3. Quan tâm nội dung, những vấn đề mới, mô hình sáng tạo, những khó khăn đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời tìm tòi, phát hiện, sáng tác các tác phẩm báo chí sâu sắc và những vấn đề bạn đọc, xã hội quan tâm, có sức lan tỏa cao để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức của CB,ĐV-CĐV trong việc sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.

4. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích CB,ĐV-CĐV tích cực hưởng ứng và có nhiều tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 do Ban Tổ chức Trung ương phát động.

 

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng, tầng 7, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 080.45129 hoặc (024) 32373667; Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn; chậm nhất là ngày 10/11/2020.

TP

 


Số lượt người xem: 287 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày