SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
8
6
5
7
7
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Tư, 19/06/2019, 08:30

Hội Đông y tỉnh Bạc Liêu sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Trong tháng 06 tháng  năm 2019, Hội Đông y tỉnh tổ chức hoạt động đạt được một số kết quả trọng tâm như: tổ chức bộ máy 03 cấp từ tỉnh đến huyện, thị, thành Hội và xã, phường, thị trấn được củng cố kiện toàn; ổn định và đi vào hoạt động có nền nếp; đến nay đã tổ chức Đại hội của các Hội thành viên đúng nhiệm kỳ theo quy định; tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hội; Luật khám chữa bệnh; tổ chức 03 cuộc tuyên truyền về cách phòng, chữa bệnh cho nhân dân bằng các phương pháp y học cổ truyền dùng thuốc và không dùng trong lúc thời tiết thay đổi và một số bệnh thường gặp cho hơn 57 người tham dự; tổng số phòng chẩn trị y học cổ truyền trong toàn tỉnh hiện nay có 168 cơ sở, trong đó 55 cơ sở có phép và 113 cơ sở không có phép. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám, chữa bệnh cho 38.449 người, bệnh nhân có dùng thuốc 25.380 người, không dùng thuốc 10.791 người với 126.106 thang thuốc; miễn phí trên 255.000.000 đồng; các huyện, thị, thành Hội xã, phường, thị trấn; các trạm Y tế; các cơ sở Tôn giáo đã xây dựng được 90 vườn thuốc nam mẫu với diện tích 25.949 m2 , trồng trên 70 loại thảo dược theo danh mục 334 cây thuốc của Bộ Y tế quy định. Ngoài ra, tinhe Hội đã xây dựng được một vườn thuốc nam mẫu trên 100 cây thuốc dùng để phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, hội viên.

Từ những kết quả đạt được trong 06 năm 2019, Hội Đông y tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của 06 tháng cuối năm 2019: tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức màng lưới tăng cường phát triển hội viên mới từ nguồn cán bộ trong các cơ sở y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống tôn giáo và các phòng khám dân lập, hàng quý đối chiếu số lượng hội viên tăng giảm báo cáo Tỉnh hội số liệu cụ thể; nâng cao chất lượng hoạt động các Phòng chẩn trị Y học cổ truyền bằng việc học tập nâng cao trình độ, làm tốt công tác khám, chữa bệnh; cùng Sở Y tế thực hiện tốt các chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; tổ chức tập huấn Kỷ năng khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền cho các đơn vị; cùng ngành y tế xây dựng chương trình bồi dưỡng chuẩn hóa cho Hội viên theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12 tháng 10 năm 2015 về việc “Quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y” theo chứng chỉ học phần; lập kế hoạch chương trình công tác của tỉnh Hội đã triển khai, phân công cụ thể từng thành viên thực hiện công tác có quy định thời gian, họp đánh giá những công việc đã làm được, chưa được, nguyên nhân để rút kinh nghiệm tốt hơn.

TP


Số lượt người xem: 122 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày