SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
0
7
3
8
6
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Hai, 23/12/2019, 09:10

Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu.

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu có tổng số 806 hội viên. Trụ sở Hội Luật gia tại số 37B, đường Bà Triệu, phường 3, TP. Bạc Liêu. Trong năm 2019, Hội Luật gia tỉnh tổ chức thực hiện đạt được kết quả trọng tâm như: tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Luật gia lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết nạp 89 hội viên mới, rà soát và đề nghị cấp thẻ mới cho 59 hội viên; lãnh đạo Hội và các cấp hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến 12 dự thảo Luật và 12 văn bản pháp luật; bằng nhiều hình thức các cấp Hội Luật gia đã tổ chức 2.110 cuộc hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với 159.674 lượt hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự; phát hơn 9.390 quyển tài liệu, 615.570 tờ rơi, tờ bướm pháp luật, sổ tay pháp luật các loại cho đại biểu và nhân dân; các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện tư vấn luật được 1.029 vụ, việc tập trung nhiều ở các lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo, tranh chấp dân sự, chính sách xã hội, chính sách người có công với Cách mạng, tư vấn trình tự thủ tục kiện tụng…; các cấp hội tổ chức 130 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động, có 5.185 lượt người dân tham dự qua đó đã tư vấn cho 437 lượt người có yêu cầu; tham gia tốt công tác cải cách hành chính, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn động hoặc quá hạn, công tác tổ chức, cán bộ, hội viên, Hội Luật gia tỉnh đã kết nạp 89 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn tỉnh Bạc Liêu lên 806 hội viên;….

BCH Hội Luật gia tỉnh khóa V ra mắt trước Đại hội    Ảnh: TL 

 

Từ những kết quả đạt được trong năm 2019, Hội Luật gia tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, cụ thể: Hội Luật gia là tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; củng cố tổ chức và tạo điều kiện cho Trung tâm tư vấn pháp luật nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội; tiếp tục củng cố kiện toàn, phát triển hội viên mới đảm bảo chất lượng, phát triển tổ chức vững mạnh, đổi mới nội dung hoạt động; ban hành kế hoạch, phát động và tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp hội và hội viên lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

TP

 

 

 


Số lượt người xem: 41 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày