SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
7
5
4
1
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Sáu, 27/12/2019, 15:45

Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội Điều dưỡng tỉnh Bạc Liêu

Hội Điều dưỡng tỉnh Bạc Liêu có tổng số 1.613 hội viên (kết nạp thêm 90 hội viên mới); Văn phòng Hội Điều dưỡng tỉnh trong khuôn viên Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu. Trong năm 2019, Hội tổ chức hoạt động đạt được nhiều kết quả như: phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo cho các Chi hội Bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện chuẩn đạo đức Điều dưỡng viên Việt Nam, đặc biệt là thay đổi phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh; đề xuất mở các lớp quản lý điều dưỡng đào tạo cho điều dưỡng trưởng; các chi hội đã phối hợp với phòng điều dưỡng bệnh viện cùng cấp tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ cho hội viên như: tuyên truyền Giáo dục sức khỏe; An toàn truyền máu; Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; Công tác hồi sức cấp cứu; an toàn người bệnh,… công tác này có hơn 90% hội viên trong tỉnh tham gia học tập; Công tác nghiên cứu khoa học có 18 đề cương nghiên cứu khoa học cấp đơn vị và 01 đề cương cấp cơ sở của hội viên đã được xét duyệt và đang cho tiến hành triển khai thực hiện; các Chi hội còn có nhiều sáng kiến cải tiến áp dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; động viên các hội viên tham gia viết bài tuyên truyền về công tác Điều dưỡng, có 05 bài viết được đăng trên Bản tin T tế của ngành, có 01 bài viết được đăng trên Bản tin Trí thức Bạc Liêu; phong trào thi đua - Khen thưởng Hội đã cử hội viên tham gia Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp thành phố lần thứ 6 năm 2019 với chuyên đề: “An toàn người bệnh và Kiểm soát nhiễm khuẩn”; tham gia sôi nổi phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia các hoạt động từ thiện như: hiến máu nhân đạo, khám bệnh từ thiện cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, tổ chức hoạt động các bếp ăn tình thương ở các bệnh viện giúp bệnh nhân nghèo, thực hiện tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỉ.  

Từ những kết quả đạt được của năm 2019, Hội Điều dưỡng tỉnh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cụ thể như: tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động của Tỉnh hội cũng như Chi hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, để thu hút các cá nhân gia nhập Hội, phấn đấu phát triển hội viên đạt từ 92% trở lên; phối hợp với Sở Y tế Bạc Liêu tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện đợt phát động của Bộ Y tế về “Thay đổi phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh” và phong trào xây dựng bệnh viện “Xanh - Sạch - Đẹp” tới tất cả hội viên; tổ chức Hội nghị khoa học Điều dưỡng ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu lần thú V năm 2020; chỉ đạo các Chi hội tổ chức Hội nghị chuyên đề điều dưỡng và Hội thi điều dưỡng trưởng ngành Y tế  tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, năm 2020; tổng kết công tác Hội năm 2019 và xét thi đua khen thưởng cho các cá nhân và tập thể; tổ chức Đại hội Hội Điều dưỡng tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2023).

TP


Số lượt người xem: 138 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày