SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
7
5
9
7
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Sáu, 27/12/2019, 15:50

Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu có tổng số 280 hội viên. Mặc dù, chưa có trụ sở làm việc nhưng Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả trọng tâm trong năm 2019, như: củng cố và phát triển hội viện mới cả 09 Chi hội trực thuộc; Hội Khoa học Lịch sử tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành viết lịch sử truyền thống Ngành Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 1930 - 1996 cơ bản biên soạn xong chờ thông qua Ban chỉ đạo và Ban Thường vụ tỉnh; cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn “Sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bạc Liêu” tập 2; biên niên lịch sử Đảng bộ thành phố Bạc Liêu giai đoạn (1975 - 2010), đang hoàn chỉnh viết chính sử (tập II) giai đoạn (1975 - 2010), công trình này do một số hội viên Hội Khoa học Lịch sử tỉnh được thành phố Bạc Liêu mời thực hiện; tham gia cộng tác viên thường xuyên cho Thông tin khoa học Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu và Ban tin Trí thức Bạc Liêu; tham gia thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ công nhận Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú cấp tỉnh và Hội đồng đặt đổi tên đường cấp tỉnh; xuất bản 04 kỳ Bản tin Bạc Liêu xưa và nay, mỗi kỳ 600 tập. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội còn một số tồn tạị, khó khăn như: không tổ chức họp được Ban Chấp hành vì không có địa điểm để họp, đặc biệt là số lượng Ban Chấp hành vắng trên 50%; chưa tổ chức được Đại hội nhiệm kỳ;…

Từ những khó khăn và kết quả đạt được trong năm 2019, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đó là: tiếp tục phát triển Hội viên mới; chỉ đạo Đại hội các Chi hội Khoa học Lịch sử huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh hội; khắc phục tình trạng ít hội họp để phổ biến, cập nhật tình hình, đồng thời cũng trao đổi để rút kinh nghiệm chung cho công tác sử học; tiếp tục thực hiện các công trình, các đề tài đang thực hiện; chuẩn bị các thủ tục trình Tỉnh ủy để tổ chức Đại hội Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự kiến tổ chức vào đầu năm 2020.  

TP   

                                                    


Số lượt người xem: 239 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày