SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
7
5
2
6
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 14/01/2020, 14:00

ẤN TƯỢNG NHỮNG KẾT QUẢ KHUYẾN HỌC NĂM 2019

Trong năm qua hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong năm 2019 có bước phát triển mới. Vai trò tham mưu của Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố từng bước được nâng lên, Cấp uỷ, UBND các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của công tác khuyến học. Mỗi nơi có cách làm riêng, sáng tạo, cơ bản mang lại hiệu quả tốt, công tác khuyến học ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm đến nay đều đạt, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

 

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được đi vào chiều sâu, công tác liên kết, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan ngày càng chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo đã có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ hoạt động khuyến học và phong trào khuyến học phát triển toàn diện.

 

Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của cán bộ và các tầng lớp nhân dân có sự đồng thuận cao được nâng lên rõ nét. Hội Khuyến học các cấp nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, thông qua những kết quả đã đạt được từng bước khẳng định được vai trò, uy tín và vị trí của tổ chức Hội trong xã hội.

 

Sự cố gắng nỗ lực của các cấp Hội và đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đều ý thức được trách nhiệm của mình, đã rất tâm huyết, hăng say với công việc, làm việc với tinh thần tự nguyện và ý thức tổ chức cao, tạo điều kiện cơ hội học tập cho mỗi người dân tự giác học tập suốt đời vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi diễn ra thường xuyên liên tục, bất cứ ở đâu, họ đang làm gì cũng đều đang tích cực học, học và học!

 

Đối với tỉnh Bạc Liêu theo đến nay đã có 48/64 xã, phường, thị trấn trong tỉnh bố trí được cán bộ chuyên trách (75%). Còn lại 16 đơn vị đang tiến hành sắp xếp nhân sự. Đây là tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Tổ chức thành công Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2019 của tỉnh Bạc Liêu nhân ngày kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 – 02/10/2019) tạo không khí sôi nỗi trong phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập trong toàn tỉnh. Ban khuyến học trong toàn tỉnh là 1.529 (tăng 122 chi hội và ban khuyến học so với năm 2018). Trong đó các chi hội và ban khuyến học cơ quan cấp tỉnh hiện có là 28 chi hội với 983 hội viên tham gia.

 

Về phát triển hội viên: Đã phát triển mới được 34.711 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 351.020 hội viên, đạt tỉ lệ 38,81% /chỉ tiêu 35% so với dân số trong toàn tỉnh. Đơn vị có tỷ lệ hội viên cao nhất là huyện Phước Long 46,14%, huyện Vĩnh Lợi 42,87%, Thị xã Giá Rai 38,7%, 7/7 huyện, thị xã, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu 35% được giao.

 

Số gia đình học tập hiện có của tỉnh là 173.532 gia đình, đạt tỷ lệ 83,94%  so với số hộ trong toàn tỉnh, tăng 26.376 gia đình so với năm 2018 (vượt 3,94% so với chỉ tiêu 80% đề ra).

 

Tổng số dòng họ học tập trong toàn tỉnh là 2.081 dòng họ, tăng 578 DHHT so với năm 2018, đạt tỷ lệ 55,34% / chỉ tiêu 50% so với tổng số dòng họ trong toàn tỉnh. Tuy nhiên việc nắm lại tổng số dòng họ hiện có ở địa phương cần rà soát và nắm lại chính xác hơn số dòng họ hiện có trên địa bàn mình nhằm thực hiện đúng theo hướng dẫn của Quyết định 448 Hội Khuyến học Việt Nam.            

Về cộng đồng học tập ấp khóm: Toàn tỉnh đã công nhận 518/ 518 ấp, khóm đạt danh hiệu cộng đồng học tập thuộc cấp xã quản lý, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số ấp, khóm trong tỉnh, Huy động Xã hội hóa giáo dục hơn 31 tỷ đồng Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học hơn 27 tỷ đồng, trao tặng 8.444 suất học bổng với số tiền 5 tỷ đồng. Hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo hiếu học với số tiền hơn 3 tỷ đồng

 

Toàn tỉnh hiện nay có 1 Trường Đại học, 3 Trường Cao đẳng, 6 Trung tâm dạy nghề phổ thông; hơn 250 trường đào tạo các cấp học khác nhau, 14 thiết chế văn hóa, thể thao, hơn 300 thiết chế văn hóa, thể thao ấp địa bàn dân cưt bao trùm rộng khắp trên địa bàn tỉnh, điều kiện học tập của người dân ở các lứa tuổi khá thuận lợi. Trong những năm gần đây thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa học tập đã có nhiều chuyển biến rất tích cực sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng đi vào chiều sâu, các loại hình đào tạo ngày càng đa dạng hóa các hình thức “mở rộng”(học ở nhà, ở trường, học từ xa,học tại chức ở cơ quan, học trên TV, Radio, internet…), phương thức dạy và học tập được các cấp, các ngành cùng với toàn xã hội thực hiện chính sách “Nhà nước và nhân dân cùng làm” góp phần đáng kể trong sự nghiệp “trồng người”, cơ sở vật chất khang trang hơn “trường ra trường, lớp ra lớp” mức độ đạt chuẩn  quốc gia ngày càng tăng từng bước hoàn thiện các cơ sở Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm hướng nghiệp, Trung tâm giáo dục cộng đồng, người dân đã nhận thức thấy được lợi ích của việc học tập “Có học thì mới giảm được nghèo, không học thì không làm giàu được”.

 

Do xác định đúng xu thế phát triển nên gần đây trong phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” góp phần tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp học tập “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” ngày càng phát triển chất lượng chiều rộng lẫn chiều sâu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu dựa trên 5 trụ cột chính: Giáo dục chính quy, giáo dục vừa làm, vừa học, giáo dục từ xa, các trung tâm giáo dục thường xuyên và hệ thống trung tâm giáo dục cộng đồng.

 

Đại hội XI xác định xây dựng con người Việt Nam “phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật”. Đến Đại hội XII, vấn đề “phát triển con người toàn diện” được đặt thành trung tâm của chiến lược phát triển đất nước, đó là xây dựng “con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. Con người là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Trong thời kỳ đổi mới, vị trí, vai trò, mục tiêu, nội dung và phương thức giải quyết các vấn đề về xây dựng, phát triển con người ngày càng được nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn. “phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật”.

 

Nổi bật trong năm qua Hội Khuyến học các cấp, tích cực phối hợp với các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được những thành tựu rất cơ bản ngày càng khẳng định bước đi nhiệm vụ giải pháp đúng đắn. Nhìn tổng thể chung chất lượng cuộc sống đang tiếp tục duy trì tốc độ phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, việc chăm lo tạo điều kiện học tập suốt đời cho mỗi người dân là điều kiện tiên quyết, cẩn thiết và rất quan trọng trong chiến lược xây dựng phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, đây là cơ hội tốt thúc đẩy phát triển thêm một bước về “Chất” trong phong trào học tập suốt đời của mỗi người dân.

 

Hướng tới Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu xác định công tác khuyến học đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tâp. Nêu cao tính gương mẫu mỗi đảng viên phải là một công dân học tập. Mỗi gia đình, đảng viên phải là một gia đình học tập. Mỗi chi bộ Đảng phải là một đơn vị học tập. Khuyến khích tự học tập, tự rèn luyện nghiên cứu tích lũy kiến thức góp phần cụ thể hóa thực hiện 5 trụ cột phát triển KT – XH tỉnh, mục tiêu lâu dài góp phần giảm nghèo về tri thức.

 

Bên cạnh đó tăng cường củng cố, phát triển tổ chức HKH các cấp; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương những gương sáng tự lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp, những điển hình trong phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập...

 

Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội, GD và ĐT, phát huy vai trò MTTQ, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Liên đòan Lao động trong tuyên truyền, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề trong nông dân và công nhân lao động. Nghiên cứu xây dựng giải thưởng của Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu phát động “Nông dân tự học thành tài”, “Công nhân học tập sáng tạo”, phát huy có hiệu quả mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng phát triển trong môi trường công nghiệp 4.0.

 

Tổ chức Hội thảo nhằm sơ kết đánh giá sự phối hợp với các ngành có liên quan về công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng XHHT (giai đọan 2015 – 2020). Kiểm tra giám sát Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về “ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”

 

Coi trọng tăng cường xây dựng mô hình chung sức xây dựng một nền giáo dục mở, đẩy mạnh việc chuẩn bị và phát triển các phương thức học tập điện tử, tiến hành từng bước các chương trình học tập trực tuyến, thúc đẩy việc toàn dân học tập suốt đời trên cơ sở phát triển năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại...tham gia vào mạng lưới học tập toàn cầu gắn việc học tập với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trên cơ sở xây dựng và tiếp tục duy trì văn hóa học tập suốt đời trong nhân dân.

Với những thành tích trên, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ nhiếu năm liền (2014 – 2019).

 

MINH HUẤN (BDV TU)

 

 


Số lượt người xem: 177 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày