SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
7
4
7
1
Tin trong tỉnh Thứ Hai, 03/02/2020, 10:50

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Liêm, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh và gần 120 đại biểu là các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối và các tập thể, các nhân đạt kết quả xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019; Về phía Chi bộ Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Trần Thị Thúy Phượng, Đảng viên - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đến dự.

 

Đ/c Lưu Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy khối trao Giấy khen cho các nhân Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền      Ảnh: TP

 

Qua báo cáo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm 2019, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khối, sự nổ lực của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối đạt được một số kết quả quan trọng:

Công tác chính trị, tư tưởng: thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; tập trung quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 111 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch 42 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,… Kết quả Đảng bộ Khối đã tổ chức triển khai học tập cho 6.625/6927 lượt cán bộ, đảng viên tham gia (tỷ lệ 96,03%), đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đảng ủy Khối tích cực chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả, nhất là chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên: Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nhân sự cấp ủy cơ sở; chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ cấp ủy, chi ủy; thực hiện tốt công tác sinh hoạt chuyên đề, tự phê bình và phê bình. Cấp ủy đảng trong Đảng bộ luôn tích cực trong việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng. Thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng và vượt kế hoạch đề ra; công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ và nền nếp hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng: đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; tiến hành kiểm tra, giám sát 04 cuộc đối với 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp: Chỉ đạo cấp ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phòng, chống tham nhũng lãng phí; quy chế dân chủ cơ sở và cải cách hành chính,… Công tác lãnh đạo đoàn thể cũng được quan tâm và đạt kết quả khá tốt, các cấp ủy cơ sở lãnh đạo các đoàn thể trong khối tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra./.

 

TP

 

 


Số lượt người xem: 278 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày