SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
4
8
4
5
Tin trong tỉnh Thứ Năm, 02/07/2020, 08:55

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 7 NĂM 2020

Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo năm 2020, vào ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường của Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2020 cho gần 120 đại biểu là báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị, thành phố trong tỉnh;…Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu có đồng chí Nguyễn Xuân Khoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội đến dự.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Sum, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội XIII của Đảng; thông tin về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây và định hướng thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới so với Đại hội XII, điển hình như:

 Về điểm mới nhiệm vụ của Đại hội XIII Báo cáo Chính trị nêu rõ: Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lời, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

           Quang cảnh Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2020      Ảnh: TP

Về điểm mới trong xác định chủ đề, phương châm chỉ đạo Đại hội: Chủ đề Đại hội XII là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kế thừa 5 thành tố trong chủ đề Đại hội XII: về Đảng, về dân tộc, về đổi mới, về bảo vệ Tổ quốc và về mục tiêu, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu chủ đề Đại hội XIII là Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

So với chủ đề Đại hội XII, Dự thảo nêu chủ đề Đại hội XIII chỉ giữ nguyên thành tố về bảo vệ Tổ quốc, phát triển các thành tố còn lại. Thành tố mục tiêu đề ra cho đến giữa thế kỷ XXI. Phương châm chỉ đạo Đại hội XII: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đến Đại hội XII, dự thảo Báo cáo chính trị nêu phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

TP

 

 


Số lượt người xem: 191 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày