SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
7
7
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 27/11/2018, 09:05

Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu.

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu có tổng số 717 hội viên. Trụ sở Hội Luật gia ở số 37B, đường Bà Triệu, phường 3, TP. Bạc Liêu. Chức năng, nhiệm vụ của Hội là tập hợp vào Hội những người đã và đang công tác pháp luật theo quy định của Điều lệ Hội; tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; tham gia các hoạt động nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội;…


 

Hội Luật gia tổ chức HN triển khai văn bản pháp luật mới 2018     Ảnh:TP

 

Trong năm 2018, Hội Luật gia tỉnh tổ chức thực hiện đạt được kết quả trọng tâm như: lãnh đạo Hội và các cấp hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến 29 dự thảo luật và 221 dự thảo văn bản pháp luật; bằng nhiều hình thức các cấp Hội Luật gia đã tổ chức 4.900 cuộc tập huấn, tuyên truyền pháp luật, với 91.299 lượt hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự; Hội viên của một số Chi hội trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: trực tiếp thực hiện quyền công tố ở các phiên tòa hoặc tham gia tố tụng tại tòa, thông qua đó tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 1.000 lượt người tham dự; trong các cuộc hội nghị tuyên truyền pháp luật, các cấp hội ngoài việc tuyên truyền miệng còn kết hợp phát hơn 164.719 tờ rơi, tờ bướm pháp luật, 560 sổ tay pháp luật, 1.044 quyển sách pháp luật cho đại biểu và nhân dân tham dự; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở, các cấp hội trong tỉnh đã thực hiện tư vấn pháp luật được 1.607 vụ, việc tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo, tranh chấp dân sự, chính sách xã hội, chính sách người có công với cách mạng, tư vấn trình tự thủ tục kiện tụng; tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật về công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn động hoặc quá hạn; công tác tổ chức, cán bộ, hội viên, Hội Luật gia tỉnh đã kết nạp 78 hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn tỉnh Bạ Liêu lên 717 hội viên;….

 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Hội Luật gia là tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; về công tác tổ chức Hội và hội viên, Hội Luật gia tỉnh tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới Đại hội Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; ban hành kế hoạch, phát động và tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp hội và hội viên lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. 

 

Thúy Phượng

 

 

 


Số lượt người xem: 205 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày