SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
8
7
0
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Tư, 28/11/2018, 14:20

Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu

Trung tâm Khuyến nông tỉnh có 34 thành viên. Trụ sở của Trung tâm Khuyến nông tại số 457, đường 23/8, phường 8, TP. Bạc Liêu. Trong năm 2018, đơn vị đã triển khai xây dựng và chuyển giao các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả và thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, góp phần ổn định sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân như: mô hình sản xuất lúa SRI và cơ giới hóa khâu cấy, bón phân, phun thuốc; mô hình “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh, đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018”; tập huấn nghiệp vụ nông nghiệp và chuyên ngành (Tập huấn TOT); mô hình nuôi tôm thẻ (100con/m2) hai giai đoạn áp dụng quy trình ủ men vi sinh làm thức ăn tự nhiên cho tôm (1.000m2điểm x 02 điểm); mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thâm canh mật độ 10 con/m2 hai giai đoạn, bẻ càng; mô hình nuôi càng xanh vùng ngập sâu; mô hình nuôi càng xanh toàn đực; mô hình nuôi Artemia trên địa bàn tỉnh; mô hình nuôi thẻ hai giai đoạn trên hồ lót bạt; mô hình canh tác lúa thông minh trên nền đất tôm - lúa; mô hình nuôi cá tra bần; xây dựng chuỗi liên kết nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng đạt tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất lúa chất lượng theo hướng VietGAP áp dụng kỹ thuật SRI nhằm góp phần giảm khí thải nhà kính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; chương trình cải tạo đàn gà trên địa bàn tỉnh; mô hình trồng bắp nếp (bắp tươi) theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở “Dự án tiếp nhận quy trình ương tôm càng xanh toàn đực tại Trại thực nghiệm giống thủy sản nước ngọt”, “ứng dụng công nghệ hữu cơ nâng cao năng suất lúa trong mô hình tôm - lúa ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân”, “Ứng dụng công nghệ vi sinh nâng cao năng suất tôm trong mô hình tôm - lúa ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân”; thực hiện 01 dự án cấp tỉnh “Thực nghiệm xây dựng mô hình nuôi tôm nâng cao năng suất, lợi nhuận và phát triển bền vững trong ruộng lúa nhiễm phèn ở huyện Phước Long”; tổ chức tập huấn 63/70 lớp chuyên đề về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và trồng trọt với 1.844 người tham dự; tổ chức 13 cuộc tọa đàm có 617 người tham dự; tổ chức 4/5 cuộc Hội thảo chuyên đề có 360 người tham dự;....

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 là: thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp; thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất - tiêu thụ nông sản; tập trung nghiên cứu, chuyển giao những mô hình cây con có giá trị và phù hợp với lợi thế cũng như tình hình biến đổi khí hậu hiện nay của tỉnh, nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng bền vững, đảm bảo vừa nâng cao năng suất, sản lượng trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác, vừa đảm bảo tính bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo thông tin, tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của nông dân và địa phương gắn với sản xuất thực tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn về sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Thúy Phượng


Số lượt người xem: 227 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày