SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
7
9
0
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Năm, 29/11/2018, 16:05

Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội Châm cứu tỉnh Bạc Liêu

Hội Châm cứu có 149 hội viên. Hội có trụ sở chung với Hội Đông y tỉnh Bạc Liêu. Năm 2018, Hội Châm cứu đã tổ chức, hoạt động đạt một số kết quả trọng tâm như: tổ chức bộ máy của các cấp Hội được quan tâm củng cố, kiện toàn, cơ sở vật chất, nơi làm việc, kinh phí hoạt động cho các cấp hội được bảo đảm, hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có bước phát triển; hệ thống tổ Hội được kiện toàn 02 cấp từ tỉnh đến huyện, thị và thành hội; công tác bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề, giáo dục y đức cho hội viên là việc làm thường xuyên được chú trọng tạo thêm nguồn nhân lực bổ sung, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phối hợp với Hội Đông y tỉnh Bạc Liêu mở 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho 7 đơn vị; các cấp Hội đã xây dựng được vườn thuốc mẫu và trồng một số loại cây thuốc có giá trị chữa bệnh; tổ chức tuyên truyền về cách phòng, chữa bệnh cho nhân dân trong lúc thời tiết thay đổi và một số bệnh thông thường có 127 cuộc, có 1.206 người dự. Bên cạnh đó hình thức tuyên truyền giáo dục luôn đa dạng như: viết tin bài, sinh hoạt lệ, in tờ rơi nhằm giáo dục hội viên về y đức, y thuật, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, Hội Châm cứu tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là: cụ thể những nhiệm vụ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2019, như: xây dựng củng cố các Chi hội ở cơ quan ban ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh; xây dựng Chi hội Trung tâm Y tế, Bệnh viện các huyện, các cơ sở khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền (YHCT) trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; các cấp Hội giữ vững số lượng Ban Chấp hành định suất cán bộ được giao; tiếp tục phát triển Hội viên mới trong năm 2019 ở trong ngành Y tế; điều tra sắp xếp lại số lượng Hội viên phân công các cấp Hội quản lý chặt chẻ về khâu quản lý hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động các Phòng chẩn trị YHCT bằng việc học tập nâng cao trình độ, làm tốt công tác khám, chữa bệnh để cùng Sở Y tế thực hiện tốt các chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng YHCT ở các tuyến theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu; phối hợp với Hội Đông y mở tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên nâng cao công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, lương y làm công tác chuyên môn; biên soạn hoàn thiện tập sách Dược lý Đông - Nam dược và tập sách Mạch lý - Châm cứu học; không ngừng học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu ban hành biểu mẫu thống kê các số liệu khoa học, mỗi số liệu là con số biết nói làm cơ sở để các tổ chức Hội thành viên so sánh với nhau để thi đua.

Thúy Phượng


Số lượt người xem: 213 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày