SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
5
3
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Năm, 29/11/2018, 16:10

Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội làm vườn tỉnh Bạc Liêu.

Hội làm vườn tỉnh Bạc Liêu có tổng cộng 804 hội viên. Văn phòng Hội tạm bố trí trong  trụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu. Trong năm 2018, Hội làm vườn tỉnh đã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hội cố gắng tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh tổ chức 07 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho 350 người tham dự gắn với việc tuyên truyền, vận động cơ sở sản xuất phải sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng; phối hợp tổ chức 01 chuyến tham quan mô hình nuôi Cua đinh tại tỉnh Hậu Giang cho 35 nông dân đến học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, phối hợp và cử một cán bộ Hội tham gia trưng bày một số sản phẩm nông sản của địa phương thực hiện Chương trình “Ngày hội tam nông và sản phẩm làm nghề” tại tỉnh Bến Tre và đã giúp cho một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông sản trong tỉnh được trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình; cử một cán bộ tham gia thực hiện dự án lúa - tôm tại huyện Phước Long, dự án Quỹ Môi trường toàn cầu hỗ trợ; phối hợp với Trung tâm hỗ trợ nông dân kết nối với Công ty phân bón Bình Điền hỗ trợ 5,2 tấn phân bón NPK cho 05 Hợp tác xã trong tỉnh thực hiện trình diễn vụ lúa hè thu năm 2018, kết quả đạt năng xuất tương đối cao. Tuy nhiên, hoạt động của Hội chưa đạt kết quả cao như: chưa tổ chức được Đại hội nhiệm kỳ; không có điều kiện tham gia hội nghị của Trung ương và các hội nghị tỉnh bạn; không duy trì được số lượng hội viên,… do hội không được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách địa phương cũng như chương trình của Trung ương Hội.

Từ kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong năm 2018, Hội làm vườn tỉnh Bạc Liêu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là: đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí giúp Hội làm vườn thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào VAC trong tỉnh góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đồng thời tạo thêm động lực, tinh thần cho cán bộ phụ trách công tác Hội; tiếp tục tranh thủ sự phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu và một số Sở, ngành liên quan thực hiện một số hoạt động, đồng thời tập trung công tác tuyên truyền, vận động cở sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phối hợp xây dựng 02 mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” góp phần thực hiện thành công “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025” theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thúy Phượng


Số lượt người xem: 210 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày