SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
6
7
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 11/12/2018, 10:20

Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Chi hội Điện lực tỉnh Bạc Liêu

Chi Hội Điện lực có 187 hội viên, Văn phòng Chi hội Điện lực ở trong  khuôn viên Công ty Điện lực tỉnh Bạc Liêu. Năm 2018, Chi hội Điện lực tổ chức thực hiện đạt một số kết quả nổi bật như: hoàn thành công tác Kiện toàn mô hình tổ chức theo văn bản số 76/2016/SEEA với đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định; phát triển 19 hội viên, đã cấp thẻ 167 và đã lập hồ sơ đề nghị Hội Điện lực miền Nam cấp thẻ Hội viên cho 20 hội viên mới và hồ sơ hội viên đầy đủ được quản lý theo hướng dẫn của SEEA; tổ chức phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018 theo công văn số 270/PCBL-KT ngày 19/01/2018 để các Hội viên tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí, khuyến khích việc ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, cải thiện điều kiện làm việc; phối hợp với chuyên môn xét chọn 14 sáng kiến được các hội viên thuộc các phân hội trực thuộc Chi hội Điện lực Bạc Liêu đăng ký về Tổng công ty, kết quả có 05 sáng kiến được xét chọn gửi về Tổng Công ty; tổ chức để Hội viên tham gia ý kiến xây dựng các quy phạm, tiêu chuẩn ngành điện, các quy trình kỹ thuật, các quy chế phục vụ trong quản lý sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả nguồn và lưới điện trên địa bàn phía Nam, đặc biệt chú ý đến các nội dung liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm, vấn đề công nghệ thân thiện với môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững của ngành điện, bảo đảm an ninh năng lượng cho địa phương và cả nước; có 05 sáng kiến, trong đó có 01 sáng kiến cải tiến cấp Tổng công ty đã được công nhận; tổ chức 10 khoá đào tạo chuyên đề nhằm cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên với tổng số 471 lượt người tham dự.

 

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, Chi hội Điện lực tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là: tiếp tục củng cố tổ chức và phát triển hội, triển khai hồ sơ  hội viên; tổ chức định kỳ các cuộc họp Ban Chấp hànhhọp Ban Thường trực; phối hợp chuyên môn tổ chức phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019; dự kiến đăng ký 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng công ty, đăng ký 10 sáng kiến cải tiến cấp Tổng công ty, gửi 05 sáng kiến đến Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh trong năm 2019; t chức 01 lần hội thảo chuyên đề về công nghệ, thiết bị mới trong quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng; tự tổ chức ít nhất 10 khoá học chuyên đề nhằm cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên (phối hợp chuyên môn); v đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN: tiếp tục rà soát và hướng dẫn hội viên đủ điều kiện để đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN theo hướng dẫn của SEEA và EVNSPC; cử hội viên, CBCNV tham dự đầy đủ các khoá đào tạo do EVN SPC và SEEA tổ chức; Chi hội liên hệ hợp đồng với Trung tâm thực hiện 01 công trình về thiết kế, giám sát thi công phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên.

Thúy Phượng


Số lượt người xem: 221 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày