SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
5
6
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 18/12/2018, 14:55

Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu

 Hội Khoa học Lịch sử có tổng số 280 hội viên. Hiện tại, Hội chưa có trụ sở làm việc. Chức năng, nhiệm vụ của Hội là tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, mục đích của Hội; tập hợp những cá nhân hoạt động trong các ngành khoa học lịch sử và những ngành có liên quan mật thiết nhằm tăng cường sự đoàn kết, giúp đỡ hội viên; nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật thông tin về khoa học lịch sử; nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, góp phần đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn ngành sử học; bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; tư vấn, phản biện và giám định về khoa học lịch sử cho các cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức khác theo yêu cầu; phổ biến các kiến thức lịch sử trong nhân dân; xuất bản tập san khoa học lịch sử và các công trình nghiên cứu khoa học của hội viên, động viên quần chúng nhân dân tham gia công tác sưu tầm, bảo quản, bảo vệ tài liệu lịch sử, di tích, di vật lịch sử; tham gia nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử các ngành.

Mặc dù, chưa có trụ sở làm việc nhưng Hội Khoa học Lịch sử khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả trọng tâm trong năm 2018, như: củng cố và phát triển hội viện mới cả 09 Chi hội trực thuộc; Hội Khoa học Lịch sử tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành viết lịch sử truyền thống Ngành Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 1930 - 1996 (đang biên soạn); đã biên niên xong lịch sử Đảng bộ thành phố Bạc Liêu giai đoạn (1975 - 2010) và xuất bản đầu năm 2018, đã hoàn chỉnh viết chính sử (tập II) giai đoạn (1975 - 2010) Công trình này do một số hội viên Hội Khoa học Lịch sử tỉnh được thành phố mời thực hiện; tham gia cộng tác viên thường xuyên Thông tin Khoa học của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Bản tin trí thức Bạc Liêu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu; Lãnh đạo Tỉnh hội được Ủy ban nhân dân tỉnh mời dự họp Hội đồng đặt đổi tên đường cấp tỉnh và là thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ công nhận Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú cấp tỉnh; xuất bản 04 kỳ Bản tin Bạc Liêu xưa và nay, mỗi kỳ 600 tập. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội còn một số tồn tại, hạn chế như: không tổ chức họp được Ban Chấp hành vì không có địa điểm để họp, đặc biệt là số lượng Ban Chấp hành vắng trên 50%; chưa Đại hội được nhiệm kỳ;…

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là: tiếp tục phát triển Hội viên mới; chỉ đạo Đại hội các chi hội Khoa học Lịch sử trực thuộc Tỉnh hội; khắc phục tình trạng ít hội họp để phổ biến, cập nhật tình hình, đồng thời cũng trao đổi để rút kinh nghiệm chung cho công tác sử học; tiếp tục thực hiện các công trình, các đề tài đang thực hiện; chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ II (2017 - 2022).

Thúy Phượng


Số lượt người xem: 246 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày