SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
9
1
0
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Hai, 01/04/2019, 16:35

Kết quả hoạt động tháng 03/2019 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 04/2019 của Hội Đông y tỉnh Bạc Liêu

Trong tháng 03 năm 2019, Hội Đông y tỉnh tổ chức hoạt động đạt một số kết quả trọng tâm như: kiện toàn 03 cấp từ tỉnh đến huyện, thị, thành Hội và xã, phường, thị trấn; các Hội thành viên huyện, thị, thành phố tổ chức ổn định và đi vào hoạt động có nền nếp; đến nay đã tổ chức Đại hội đúng nhiệm kỳ theo quy định; tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hội; Luật khám chữa bệnh; tổ chức 03 cuộc tuyên truyền về cách phòng, chữa bệnh cho nhân dân bằng các phương pháp y học cổ truyền dùng thuốc trong lúc thời tiết thay đổi và một số bệnh thường gặp có 52 người tham dự; tổng số phòng chẩn trị y học cổ truyền trong toàn tỉnh hiện nay có 168 cơ sở, trong đó 55 cơ sở có phép và 113 cơ sở không có phép. Trong tháng 03, các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám, chữa bệnh cho 33.774 người, bệnh nhân có dùng thuốc 25.380 người, không dùng thuốc 8.394 người với 125.394 thang thuốc; miễn phí trên 270.000.000 đồng; xây dựng được 90 vườn thuốc nam mẫu với diện tích 25.949 m2; xây dựng được một vườn thuốc nam mẫu trên 100 cây thuốc dùng để phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, hội viên.

Từ những kết quả đạt được trong 03 năm 2019, Hội Đông y tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tháng 04 năm 2019 là: xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức mạng lưới và phát triển hội viên; quản lý chặt chẽ và tăng cường phát triển hội viên mới từ nguồn cán bộ trong các cơ sở y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trong hệ thống tôn giáo và các phòng khám dân lập; nâng cao chất lượng hoạt động các Phòng chẩn trị y học cổ truyền bằng việc học tập nâng cao trình độ, làm tốt công tác khám, chữa bệnh; cùng Sở Y tế thực hiện tốt các chỉ tiêu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; tiếp tục tổ chức khai giảng lớp “Bệnh học” cho hội viên; tổ chức tập huấn Kỷ năng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho các đơn vị; cùng ngành y tế xây dựng chương trình bồi dưỡng chuẩn hóa cho Hội viên theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12 tháng 10 năm 2015 về việc “Quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y” theo chứng chỉ học phần.

TP


Số lượt người xem: 239 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày