SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
4
8
5
5
Hoạt động Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Hai, 23/12/2019, 09:05

Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Hội làm vườn tỉnh Bạc Liêu.

Hội làm vườn tỉnh Bạc Liêu có tổng cộng 821 hội viên. Văn phòng Hội tạm bố trí trong  trụ sở Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu. Trong năm 2019, Hội làm vườn tỉnh đã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hội cố gắng tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh tổ chức 02 cuộc tuyên truyền, giáo dục quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng (VAC), kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với xây dựng các mô hình phát triển bền vững thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội nông dân; vận động trên 65 hội viên tham gia phong trào phát triển kinh tế theo mô hình VAC; tổ chức 03 cuộc hội thảo, tập huấn hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ vô sinh, chế phẩm sinh học cho 03 xã; phối hợp với Ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tổ chức 02 lớp tập huấn 06 hộ nông dân cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm; tổ chức cho 80 nông dân tham quan hội chợ triển lãm tại Cần Thơ; cử 02 cán bộ Hội tham dự Hội thảo và tham quan hội chợ nông nghiệp thương mại tại tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, hoạt động của Hội chưa đạt kết quả cao như: chưa tổ chức được Đại hội nhiệm kỳ; không có điều kiện tham gia hội nghị của Trung ương và các hội nghị tỉnh bạn; không duy trì được số lượng hội viên,… do hội không được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách địa phương cũng như chương trình của Trung ương Hội.

Từ kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong năm 2019, Hội làm vườn tỉnh Bạc Liêu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là: đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí giúp Hội làm vườn thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào vườn - ao - chuồng trong tỉnh góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đồng thời tạo thêm động lực, tinh thần cho cán bộ phụ trách công tác Hội; tiếp tục tranh thủ sự phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức 03 lớp tập huấn chuyển giao khoa học và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ tham gia Tổ hợp tác; xây dựng mô hình từ dự án nuôi thử nghiệm cá Đối mục trong ao đất tại xã Hiệp Thành cho 03 hộ dân với diện tích 7.000 m2; tiếp tục xây dựng 02 mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn” góp phần thực hiện thành công “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”; hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nội vụ thực hiện Đề án hợp nhất giữa Hội Làm vườn với Hội Sinh vật cảnh; chuẩn bị điều kiện tổ chức Đại hội vào năm 2020.

                                                                                                                                                            TP 


Số lượt người xem: 95 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày