SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
8
3
9
Hoạt động Liên hiệp Hội Thứ Năm, 30/05/2019, 07:40

Liên hiệp Hội tỉnh tham dự Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sáng ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường số 04 của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2019.

Tham dự Hội nghị có trên 120 đại biểu là các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy; Thường trực, trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã và thành phố; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Phó Chính ủy và chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; trưởng phòng Công tác Đảng; công tác chính trị Công an tỉnh. Về phía Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Khoa - Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội tỉnh đến dự Hội nghị.

Qua một buổi làm việc, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên Tỉnh ủy trình bày, phân tích sâu sắc về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ chính trị “về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Công văn số 748-CV/TU, ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu “về tiếp tục thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư khóa XI về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25 tháng 8 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mau đọc báo, tạp chí của Đảng”. Khẳng định báo, tạp chí của Đảng là tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở tiếp thu các văn bản nêu trên các đại biểu sẽ về tuyên truyền, triển khai lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

 

TP


Số lượt người xem: 224 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày