SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
9
8
6
0
6
Tin LHH KH&KT Việt Nam Thứ Ba, 05/05/2015, 09:10

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1983-2015)

Liên hiệp hội Việt Nam thành lập từ năm 1983 theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Sự ra đời của Liên hiệp hội Việt Nam lúc bấy giờ, không những đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước theo chỉ đạo của Đảng mà còn là nguyện vọng tha thiết của đông đảo trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước.

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Liên hiệp Hội Việt Nam đã trải qua 6 kỳ đại hội. Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ (1983- 1988)  do GS.VS Anh hùng Lao động Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa là Chủ tịch; Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ (1988 – 1994) và Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ (1994-1999) do GS.TS Hà Học Trạc  làm Chủ tịch; Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ (1999- 2004) và Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ (2004 - 2009) do GS.VS Vũ Tuyên Hoàng, làm chủ tịch. Đến năm 2008, GS.VS Vũ Tuyên Hoàng mất, PGS.TS Hồ Uy Liêm làm Quyền Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt đến năm 2010. Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ (2010 -2015) do GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh làm chủ tịch.   
Từ khi thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam mới có 15 hội thành viên. Đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 140 hội thành viên, trong đó có 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố, 77 hội ngành toàn quốc và 398 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Tổng số hội viên của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có trên 2,8 triệu hội viên chiếm hơn 1/3 số trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước. Ngoài ra, Liên hiệp hội Việt Nam còn Nhà xuất bản Tri Thức và gần 150 tờ báo giấy, báo điện tử, tạp chí và bản tin.

         
 Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ I (1983-1988)                                  Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ II (1988-1993)
                                                                                           Ảnh: T.L                                                                                                       Ảnh: T.L 

            Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ III (1993-1998)                            Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IV (1999-2004)
                                                                                           Ảnh: T.L                                                                                                       Ảnh: T.L
 
        Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ V (2004-2009)                                  Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI (2010-2015)
                                                                                           Ảnh: T.L                                                                                                       Ảnh: T.L
BBT - Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số 26 – Quí II/2015

 

 


Số lượt người xem: 735 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày