SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
2
0
5
6
Tin trong tỉnh Thứ Sáu, 25/01/2019, 13:25

LIÊN HIỆP HỘI TỈNH THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CỦA TỈNH ỦY

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 22/01/2019, tại Hội trường A của Công An tỉnh Bạc Liêu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham dự Hội nghị có trên 160 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc; đoàn thể; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh, các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh; Thường trực và Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố; Thường trực UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã và thành phố; Thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; trưởng phòng Công tác Đảng; công tác chính trị Công an tỉnh,.... Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có đồng chí Trần Thị Thúy Phượng - Tổng Thư ký Liên hiệp Hội tham dự Hội nghị.

 

 

                           Quang cảnh Hội nghị                   Ảnh: TP

Qua một ngày học tập, quán triệt các đại biểu đã nghe các báo cáo viên Tỉnh ủy trình bày, phân tích sâu sắc về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 10, ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 12, ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” và Chỉ thị số 16, ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”... Trên cơ sở tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết nêu trên các đại biểu sẽ về tuyên truyền, triển khai lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Thúy Phượng


Số lượt người xem: 468 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày