SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
5
0
0
9
Tư vấn phản biện và Giám định xã hội Thứ Năm, 10/04/2014, 13:55

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội Quí I – 2014

Giải quyết tồn động các đề tài tồn động và các đề tài nghiên cứu năm 2013 chuyển qua đồng thời vận động các Hội thành viên và tổ chức liên kết đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học năm 2014 nhất là các đề tài cấp cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14 về việc tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với cơ quan LHH và các hội thành viên. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 576/UBND-KT, ngày 25/02/2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định này của Thủ tướng chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Quyết định đã mở ra khả năng, điều kiện để LHH và các Hội thành viên thực hiện hiệu quả hoạt động này.

Ngày 17/02/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xem xét giao cho Liên hiệp Hội phản biện 03 dự án, cụ thể như sau: “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; “Quy hoạch phát triển chăn nuôi gắn với Quy hoạch hệ thống lò giết mổ tập trung tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Dự án “Khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu”. Hiện nay đang chờ ý kiến của UBND tỉnh.

Ngoài ra LHH và các Hội viên của Hội thành viên và tổ chức liên kết thường xuyên cử cán bộ tham gia hoạt động phản biện các Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ tổ chức và các Dự án do Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức.

 


Số lượt người xem: 1024 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Quy chế hoạt động TVPB và GĐXH

Số 781 QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động, giám định xã hội.PDFSố 781 QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động, giám định xã hộiQuan tri Hoi KH - KT
mâu thong tin.docmâu thong tinQuan tri Hoi KH - KT