SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
7
2
6
Tư vấn phản biện và Giám định xã hội Thứ Ba, 02/02/2016, 15:40

Vài nét về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ở tỉnh Bạc Liêu

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH Bạc Liêu là công việc còn mới mẻ, LHH Bạc Liêu thực hiện từ năm 2012.


Khi Hướng dẫn số 819/HD-LHH ngày 01/10/2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành; Liên hiệp Hội Bạc Liêu tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của tỉnh ban hành ngày 28/5/2015. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để LHH Bạc Liêu tổ chức hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề tài, dự án của tỉnh.

Kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH tỉnh, từ khi thực hiện bước đầu đã mang lại nhiều kết quả khả quan, đóng góp thiết thực đối với các dự án quan trọng của tỉnh. LHH tỉnh đã tập hợp được một số chuyên gia các ngành trong và ngoài tỉnh tham gia Hội đồng phản biện, (mang tính chất cá nhân và đại diện) (Hội đồng có 11 -15 người, mỗi dự án có Hội đồng phản biện riêng cho từng lĩnh vực). Thành phần Hội đồng phản biện hầu hết đều là những chuyên gia đầu ngành, có chuyên môn sâu, trong đó có nhiều chuyên gia có học hàm, học vị GSTSKH, GSTS, TS, Thạc sĩ,…
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của LHH Bạc Liêu thời gian qua hầu hết chỉ thực hiện ở hình thức phản biện. Quy mô phản biện được thực hiện thông qua hình thức hội thảo (chưa thực hiện ở mức độ góp ý, chia sẻ thông tin, cũng như thực hiện bằng dự án, đề án). Nội dung phản biện có tính bao quát, kết quả phản biện thể hiện bằng các báo cáo và kinh phí dùng cho hoạt động phản biện được thực hiện định mức theo hướng dẫn của ngành tài chính (chưa phân biệt chuyên gia trong tỉnh hay ngoài tỉnh, chuyên gia hàng đầu hay chuyên gia trung bình). Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, LHH còn gặp không ít khó khăn trong công tác tổ chức, mời gọi các chuyên gia nhất là chuyên gia giỏi ở ngoài tỉnh, chuyên gia cao cấp của TW tham gia; điều kiện làm việc, cơ sở vật chất của LHH tỉnh còn hạn hẹp (thiếu ô tô đưa đón chuyên gia, Hội trường thiếu tiện nghi, thiếu không gian làm việc, thiếu điều kiện về tư liệu, phương tiện thực địa, tra cứu thông tin để các chuyên gia nghiên cứu, tham khảo), ít nhiều đã làm ảnh hưởng chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Để nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chúng tôi có ý kiến đề xuất như sau: LHH Việt Nam cần có những chương trình hỗ trợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đồng đặc biệt đối với các cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc xác định vai trò quan trọng của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; LHH Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện về cơ sở pháp lý trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề tài, dự án. Hướng dẫn LHH các tỉnh, thành phố ban hành quy chế hoạt động, tài liệu nghiệp vụ, thực hiện chế độ chính sách cho người tham gia. Có cơ chế, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia làm công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội (hỗ trợ về thông tin liên lạc, báo chí, hỗ trợ nguồn tư liệu, cơ sở dữ liệu chuyên gia, tăng cường cơ sở vật chất, môi trường làm việc; mở lớp tập huấn để đào tạo kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho chuyên gia, tạo diễn đàn khoa học để các chuyên gia tham gia giới thiệu sản phẩm khoa học của mình; thường xuyên sơ kết, tổng kết, điển hình, rút kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Diễm Anh
Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số 28 – Quý IV/2015

Số lượt người xem: 830 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Quy chế hoạt động TVPB và GĐXH

Số 781 QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động, giám định xã hội.PDFSố 781 QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động, giám định xã hộiQuan tri Hoi KH - KT
mâu thong tin.docmâu thong tinQuan tri Hoi KH - KT