SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
4
7
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Năm, 12/02/2015, 16:35

Trí thức Táo quân

Theo phong tục ngàn năm

Của tổ tiên truyền lại
Cứ đến kỳ tháng chạp
Vào ngày đúng hăm ba
Các Táo gần, Táo xa
Đều chỉnh tề áo, mão
Chuẩn bị sẵn ngựa xe
Hội tụ bếp sau hè
Hướng Linh Tiêu trực chỉ
Sau thời gian dong rũi
Cửi cá vượt vũ môn
Táo đã đến bệ rồng
Cùng tung hô cung hỹ
(cung hỹ, cung hỹ)
Táo:
Táo nghìn lời cung hỹ
Kính chúc lịnh Thánh Hoàng
Thọ tợ tỷ Nam san
Chúc Vương Mẫu hồng nhan
Được phúc như Đông hải
Năm qua tuy khủng hoảng
Lan rộng khắp toàn cầu
Ngọc Hoàng chớ lo âu
Kẻo bất an long thể
Đây có chai mỹ tửu
Đặc sản xứ Bạc Liêu
Có thương hiệu “Công xy”
Xin hãy dùng một cốc!
(Một cốc cái mà một cốc)
Vương Mẫu:
Này !Táo quân Trí thức
Khanh khách sáo làm chi
Ngọc Hoàng vẫn an khi (an khang)
Thiên đình luôn vững chãi
Do tiết trời thay đổi
Khí hậu lại thất thường
Ngọc Đế vẫn an khương (an khang)
Khanh cứ lo trình tấu
(Trình tấu cái mà trình tấu)
Ngọc Hoàng:
Trẫm cảm ơn Ái Hậu
Đã lo lắng tận tình
Việc chính sự lâu nay
Nhờnàng phò tá
Đất trời tuy biến hóa
Lại diễn biến thất thường
Nhưng có Hậu tỏ tường
Giúp Ta bình thiên hạ
Cảm ơn TáoTrí thức
Đã rất mực lo âu
Thôi!Công việc trong năm
Thần hãy mau trình tấu!
(Tùng tùng tùng, xèng)
Táo:
Kính thưa Ngài Ngọc Đế
Liên hiệp Hội  năm qua
Táo chép gần, chép xa
Có rất nhiều thành tựu
Ngành đoàn kết, tập hợp
Được 21 thành viên
Trí thức đã tăng nhanh
Nhất là sau đại học
Về tiến sĩ học vị
Tỉnh có được 8 người
Về thạc sĩ chuyên ngành
Trên hai trăm ba chục
Bác sĩ chuyên khoa I
Tỉnh có được 8 người
Bác sĩ chuyên khoa II
Được 240
Tỉnh tiếp tục chiến lược
Trải thảm đón nhân tài
Khi tết đến, xuân về
Văn hóa, văn nghệ
Đều tôn vinh, họp mặt
Thường trực Liên hiệp Hội
Cũng từng bước định hình
Các bộ phận chuyên ngành
Đã đi vào nền nếp
Luôn tập hợp trí thức
Các lĩnh vực, ngành, nghề
Các Hội viên chuyên ngành
Cùng tham gia hoạt động
Năm qua Liên hiệp Hội
Lập được Cổng thành phần
Bản tin cũng kiện toàn
Được đầu tư nâng chất
Việc phản biện, tư vấn
Cũng đã được tăng cường
Các hoạt động hội thi
Càng có nhiều chuyển biến
Năm qua Ngành cố gắng
Thêm mở 1 cuộc thi
Các hoạt động triển khai
Đang thực thi tích cực
Trong nghiên cứu khoa học
Cũng từng bước nâng lên
Các công tác liên quan
Đều quan tâm thực hiện
(thực hiện cái mà thực hiện)
Vương Mẫu:
Nhưng về phần hạn chế
Khanh cũng phải tấu qua
Dù việc gần việc xa
Để cùng nhau sửa chữa
(Sửa chữa cái mà sửa chữa)
Táo cảm ơn Vương Mẫu
Đã nhắc nhở kịp thời
Táo tiếp tục tấu trình
Mời Ngọc Hoàng nghe tiếp
Cơ chế Liên hiệp Hội
Là tổ chức đặc thù
Hiện vị trí, vai trò
Vẫn còn nhiều bất cập
Về bộ máy hoạt động
Còn tiếp tục định hình
Trong phối hợp các ngành
Vẫn còn chưa chặt chẽ
Quan hệ còn lỏng lẽo
Với các Hội thành viên
Về kinh phí thường niên
Đều phải nhờ hỗ trợ
Còn nói về trụ sở
Thì ọp ẹp vô cùng
Khi mưa bão, nước dâng
Phải cùng nhau lót gạch
(lót gạch cái mà lót gạch)
Ngọc Hoàng:
Khanh nói về phương hướng
Cho Trẫm biết coi nào
Kế hoạch của năm sau
Làm gì cho khởi sắc
Vương Mẫu:
Ngọc Hoàng đang lo lắng
Khanh tấu cho tận tường
Đừng nói chuyện nhiểu nhương
Để cho Ngài bức xúc
(bức xúc cài mà bức xúc)
Táo:
Được lời ngọc, lời vàng
Táo đội ơn mưa móc
Có lẽ sang năm mới
Chính phủ có nghị trình
Nghị định mới ban hành
Dành cho công tác Hội
Vị trí Liên hiệp Hội
Rồi cũng được nâng cao
Về phản biện, hội thi
Sẽ càng thêm chú trọng
Về khoa học công nghệ
Phải tiếp tục hàng đầu
Sẽ tích cực tăng cường
Tôn vinh nhà trí thức
(Trí thức cái mà trí thức)
Sớ Táo đã kết thúc
Táo kính chúc Ngọc Hoàng
Mãi vĩnh cửu an khang
Chúc Vương Mẫu hồng nhan
Thiệt nhiều hạnh phúc
Khi thấy lòng bức xúc
Nhớ nhắm rượu “Công xy”
Giờ Táo tạm chia “ly” (chia tay)
Chờ Xuân sau gặp lại!
(Gặp lại cái mà lặp lại)
Lâm Thành Đắc - Nguồn: Trí thức Bạc Liêu số xuân Ất Mùi 2015

Số lượt người xem: 479 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày