Liên kết web

 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null HỘI THẢO THAM VẤN: “ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA QUY HOẠCH VÙNG ĐBSCL THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050”

Hoạt động Liên hiệp hội
Thứ năm, 26/11/2020, 08:05
Màu chữ Cỡ chữ
HỘI THẢO THAM VẤN: “ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA QUY HOẠCH VÙNG ĐBSCL THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050”

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, tại hội trường Khách sạn Fortuneland, 141 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn về: “Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Chủ trì hội thảo: Ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội thảo có sự tham gia của đại biểu đến từ: Một số Viện trường; sở ngành;  tổ chức chính trị - xã hội; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật một số tỉnh thành vùng bằng sông Cửu Long (Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang,) và đại diện Liên danh tư vấn Royal Haskoning DHV và GIZ.

Nội dung hội thảo nhằm tham vấn, lấy ý kiến của các đại biểu về “Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thực hiện (nhiệm vụ lập quy hoạch vùng ĐBSCL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 31/7/2020, nhằm thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu).

Ảnh: Ông Huỳnh Hoàng Vân (PCT Hội Cựu Chiến binh tỉnh CM) nêu ý kiến cho Dự thảo báo cáo

Tại Hội thảo, sau khi nghe đại diện Liên danh tư vấn Royal Haskoming DHV&GIZ  giới thiệu nội dung chính của dự thảo Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2020, bao gồm: Các vấn đề chung của Quy hoạch vùng; Các phương pháp phát triển. Trong báo cáo đánh giá ĐMC có nêu: Đặc điểm môi trường tự nhiên, KT-XH vùng ĐBSCL; Đánh giá tác động môi trường và diễn biến các vấn đề môi trường chính; Giải pháp tăng cường tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực; Chương trình quản lý môi trường; tham vấn trong quá trình thực hiện ĐMC; Kết luận sự phù hợp và chưa phù hợp hoặc mâu thuẫn của các mục tiêu của Quy hoạch vùng với các mục tiêu về bảo vệ môi trường; Mức độ tác động tích cực và tiêu cực của Quy hoạch vùng lên môi trường và tác động của BĐKH.

Các đại biểu cùng thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo. Kết thúc Hội thảo tham vấn , Ông Đinh Trọng Thắng nêu rõ:  Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển dài hạn đã được xác định trong Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ  là:  “Phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả của quốc gia, khu vực và thế giới, trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và chuỗi đô thị động lực, tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng, ứng dụng công nghệ cao với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường kết nối nội vùng, trong nước và quốc tế; bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái quan trọng của vùng; duy trì và tôn tạo bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng lâu dài của vùng”.

                                                                            Hoàng Trang

Số lượt xem: 153

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com