Liên kết web

 

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Tin trong tỉnh
Thứ sáu, 22/04/2022, 15:56
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trên toàn quốc. Hội nghị kết nối đến 223 điểm cầu với tổng số hơn 15.800 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, dự hội nghị có 70 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng, phó phòng, ban thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Trưởng, phó phòng, ban thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh; Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh; lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TL

Hội nghị được nghe GS-TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày 02 chuyên đề, gồm: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm. Đại biểu tham dự hội nghị được nghe phân tích những điểm mới của Kết luận số 21, đó là mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân… Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về cơ bản giữ nguyên 19 điều của Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, có điều chỉnh, sắp xếp và biên tập lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi, có tính hệ thống, chặt chẽ, đồng thời xây dựng 2 điều mới (điều 3, điều 13). Việc bổ sung, sửa đổi các quy định nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa nhanh Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống là trách nhiệm; đề nghị sau Hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị các tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập cho các đối tượng còn lại theo quy định. Đồng thời khẩn trương cụ thể hóa văn bản để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về những nội dung cốt lõi của Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng. Đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của mỗi cán bộ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ nói riêng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

                                                                                                           TP

Số lượt xem: 44

 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com